Wskaźniki zawodnienia co to jest
Co to jest Wskaźniki zawodnienia kopalni. Wyjaśnienie Relacja dopływu wody do kopalni do innej.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalni Zawodnienia Wskaźniki

Definicja WSKAŹNIKI ZAWODNIENIA KOPALNI: Wskaźniki zawodnienia kopalni
Relacja dopływu wody do kopalni do innej wielkości charakterystycznej dla tej kopalni. Najczęściej jest stosowany parametr wodoprodukcyjny, będący stosunkiem dopływu wody do wydobycia kopaliny, albo parametr powierzchniowy, będący stosunkiem dopływu wody do powierzchni wyrobisk górniczych. → Sposoby analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń, → Sposoby regresji wielorakiej służące do prognozowania zawodnienia kopalń.[MR].

Słownik Wskaźnik Przewodności:
Znaczenie Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM wskaźniki zawodnienia kopalni.
Słownik Warunki Utleniające:
Znaczenie Warunki utleniające Warunki charakterystyczne dla → środowiska utleniającego. → Strefa utleniająca, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM wskaźniki zawodnienia kopalni.
Słownik Wody Silnie Zasadowe:
Znaczenie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z zasolonymi jeziorami śródlądowymi obszarów pustynnych i półpustynnych.[JD wskaźniki zawodnienia kopalni.
Słownik Warstwa Wodonośna:
Znaczenie W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry wskaźniki zawodnienia kopalni.
Słownik Woda:
Znaczenie bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa wskaźniki zawodnienia kopalni.

Czym jest Wskaźniki zawodnienia kopalni znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: