Współczynnik adsorpcji sodu co to jest
Co to jest Współczynnik adsorpcji sodu WAS. Wyjaśnienie WAS Współczynnik służący do oceny jakości.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik adsorpcji sodu WAS

Definicja WSPÓŁCZYNNIK ADSORPCJI SODU WAS: Współczynnik adsorpcji sodu WAS
Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM].

Słownik Właściwości Hydrogeologiczne Liczbowe:
Znaczenie hydrogeologiczne liczbowe W.h. charakteryzują liczbowo: parametry– wielkości charakterystyczne dla procesu, wskaźniki o podobnym znaczeniu (w. infiltracji, porowatości, krenologiczny), współczynniki współczynnik adsorpcji sodu was.
Słownik Wody Juwenilne; Wody Dziewicze:
Znaczenie wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej współczynnik adsorpcji sodu was.
Słownik Wilgotność Gleby; Uwilgocenie:
Znaczenie uwilgocenie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną współczynnik adsorpcji sodu was.
Słownik Woda Spągowa:
Znaczenie podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni współczynnik adsorpcji sodu was.
Słownik Woda Chłodząca; Woda Chłodnicza:
Znaczenie Woda chłodząca; woda chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM współczynnik adsorpcji sodu was.

Czym jest Współczynnik adsorpcji sodu znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: