Współczynnik aktywności γ co to jest
Co to jest Współczynnik aktywności γ. Wyjaśnienie Liczba γ wiążąca aktywność a (stężenie efektywne.

Czy przydatne?

Co to jest Γ Aktywności Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI Γ: Współczynnik aktywności γ
Liczba γ wiążąca aktywność a (stężenie efektywne) substancji w roztworze z jej stężeniem molowym c: a = γc W.a. uwzględnia wszystkie wpływy środo­wiska, na przykład wzajemne wpływ reagujących cząsteczek (jonów), wpływ oddziaływania innych cząsteczek aktualnych w układzie i tym podobne Wpływy te z reguły pomniejszają skuteczność działania (umiejętność do reakcji) danej substancji. W.a. jest miarą odchylenia właściwości substancji występującej w danym układzie od substancji doskonałej. Stosunkowo zmniejszania się stężenia molowego c, γ zdąża do jedności. W razie bardzo małych stężeń aktywność a przybiera wartość równą albo prawie równą stężeniu molowemu c. W.a. wyznacza się na ogół empirycznie. Dla elektrolitów wartość γi jonu i jest zależna od stężeń wszystkich jonów zawartych w roztworze, a również od wielkości ich ładunków elektrycznych. W roztworach wodnych w temp. 20°C w.a. jonu i przyjmuje wartość: gdzie: γi – współczynnik aktywności jonu i [1], zi – ładunek elektryczny jonu i (wartościowość), I– → siła jonowa roztworu [1], A, B – stałe zależne od temperatury i ciśnienia, ao – promień jonu uwodnionego [Å]. → Debye'a-Hückela równanie.[JD].

Słownik Woda Przechłodzona:
Znaczenie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD współczynnik aktywności γ.
Słownik Współczynnik Nierównomierności Uziarnienia U:
Znaczenie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr współczynnik aktywności γ.
Słownik Woda Krzemowa:
Znaczenie Woda krzemowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 100 mg/dm3 kwasu metakrzemowego (H2SiO3).[JD współczynnik aktywności γ.
Słownik Woda Kompakcyjna:
Znaczenie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR współczynnik aktywności γ.
Słownik Warunek Brzegowy Wewnętrzny:
Znaczenie wewnętrzny Warunek brzegowy określony w punkcie albo punktach usytuowanych wewnątrz obszaru. W modelu filtracji wód podziemnych może to być na przykład studnia o zadanej wydajności poboru wody współczynnik aktywności γ.

Czym jest Współczynnik aktywności γ znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: