Współczynnik filtracji co to jest
Co to jest Współczynnik filtracji pionowej kz. Wyjaśnienie pionowej kz Współczynnik filtracji.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik filtracji pionowej kz

Współczynnik filtracji pionowej kz
Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące niewodonośne: słabo, pół- i nieprzepuszczalne. Odzwierciedla wówczas umiejętność tych utworów do przepuszczania (aczkolwiek znikomego) wody. Proponowany podział utworów izolujących (→ utwory hydrogeologiczne) na podstawie w.f.p. stanowi uzupełnienie, odpowiednik podziału utworów przepuszczalnych na podstawie współczynnika filtracji k. Wymiar: [LT–1].Jednostki: m/s, m/d. → Przesączanie, → Przesiąkanie, → Przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej), →Ryc. 122. [AK, SW].

Czym jest Współczynnik filtracji znaczenie w Słownik definicje W