Współczynnik frakcjonowania co to jest
Co to jest Współczynnik frakcjonowania izotopowego α. Wyjaśnienie izotopowego α Parametr efektu →.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik frakcjonowania izotopowego α

Definicja WSPÓŁCZYNNIK FRAKCJONOWANIA IZOTOPOWEGO Α: Współczynnik frakcjonowania izotopowego α
Parametr efektu → frakcjonowania izotopowego w reakcji → izotopowej zamiany. Dla reakcji: gdzie: AB, CD, AC, BD – związki chemiczne biorące udział w reakcji zamiany, a1,a2 – różne izotopy pierwiastka A, RAB,RAC – relacje izotopów a1 ia2 w związkach AB i AC, α – współczynnik frakcjonowania izotopów a1 ia2, n, m – liczba izotopów a1 ia2 w związkach AB i AC.[JD].

Słownik Współczynnik Dyspersji D:
Znaczenie dyspersji D Składowe tensora dyspersji D w równaniu dyspersji, który jest zależny od właściwości substancji i warstwy wodonośnej. Kluczowe składowe są nazywane w.d. podłużnej i w.d. poprzecznej . W.d współczynnik frakcjonowania izotopowego α.
Słownik Wyrobisko Odwadniające:
Znaczenie Wyrobisko odwadniające Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.[MR współczynnik frakcjonowania izotopowego α.
Słownik Woda:
Znaczenie bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa współczynnik frakcjonowania izotopowego α.
Słownik Współczynnik Infiltracji W; Wskaźnik Infiltracji:
Znaczenie infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu współczynnik frakcjonowania izotopowego α.
Słownik Woda Wodorowęglanowa:
Znaczenie wodorowęglanowa Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu wodorowęglanowego.W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów (→ jony współczynnik frakcjonowania izotopowego α.

Czym jest Współczynnik frakcjonowania znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: