Współczynnik frakcjonowania co to jest
Co to jest Współczynnik frakcjonowania izotopowego α. Wyjaśnienie izotopowego α Parametr efektu →.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik frakcjonowania izotopowego α

Definicja WSPÓŁCZYNNIK FRAKCJONOWANIA IZOTOPOWEGO Α: Współczynnik frakcjonowania izotopowego α
Parametr efektu → frakcjonowania izotopowego w reakcji → izotopowej zamiany. Dla reakcji: gdzie: AB, CD, AC, BD – związki chemiczne biorące udział w reakcji zamiany, a1,a2 – różne izotopy pierwiastka A, RAB,RAC – relacje izotopów a1 ia2 w związkach AB i AC, α – współczynnik frakcjonowania izotopów a1 ia2, n, m – liczba izotopów a1 ia2 w związkach AB i AC.[JD].

Słownik Woda Glauberska:
Znaczenie Woda glauberska → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, gdzie udział jonów siarczanowe go i sodowego (Na+) wynosi przynajmniej po 20% mval. Termin aktualnie rzadko służący.[JD współczynnik frakcjonowania izotopowego α.
Słownik Woda Obojętna; Woda O Odczynie Obojętnym:
Znaczenie Woda obojętna; woda o odczynie obojętnym Woda o pH zbliżonym do 7. → Odczyn wody, → Wartość pH.[AM współczynnik frakcjonowania izotopowego α.
Słownik Woda Błonkowata; Woda Adhezyjna:
Znaczenie woda adhezyjna Woda otaczająca błonką ziarna mineralne (ryc. 124), których powierzchnia jest wysycona → wodą higroskopijną. Z ziarnem mineralnym wiążą ją siły elektryczne przyciągające drobiny wody współczynnik frakcjonowania izotopowego α.
Słownik Wskaźniki Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie zawodnienia kopalni Relacja dopływu wody do kopalni do innej wielkości charakterystycznej dla tej kopalni. Najczęściej jest stosowany parametr wodoprodukcyjny, będący stosunkiem dopływu wody do współczynnik frakcjonowania izotopowego α.
Słownik Właściwości Organoleptyczne (Wód):
Znaczenie organoleptyczne (wód) Właściwości wód rozpoznawane bezpośrednio dzięki zmysłów: smaku, wzroku, powonienia. W.o. to w pierwszej kolejności: → smak i posmak wody, → barwa, → przezroczystość i → mętność współczynnik frakcjonowania izotopowego α.

Czym jest Współczynnik frakcjonowania znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: