Współczynnik infiltracji w co to jest
Co to jest WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI W; WSKAŹNIK INFILTRACJI. Wyjaśnienie parametr infiltracji.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji

Definicja WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI W; WSKAŹNIK INFILTRACJI: Współczynnik infiltracji w; parametr infiltracji
Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako
relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu. Należy go wyznaczać jako średni z wielolecia w celu dopuszczalności pomijania zmian wielkości stanu napełnienia zbiorników wód podziemnych (zmian retencji). Wykazuje ważną zależność od litologii utworów powierzchniowych, a również od pokrycia i rzeźby powierzchni terenu. Wymiar: [1].[TM].

Słownik Woda Podścielająca (Naft.):
Znaczenie Woda podścielająca (naft.) Woda leżąca pod zbiorowiskiem ropy naftowej, w razie gdy miąższość złoża jest mniejsza od miąższości skały zbiornikowej.[AR współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji co to jest.
Słownik Woda Borowa:
Znaczenie Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji definicja.
Słownik Wskaźnik Opadów Atmosferycznych:
Znaczenie atmosferycznych Średnia wysokość warstwy opadów na badanym obszarze. W.o.a. jest wyrażany w milimetrach w określonym czasie jako iloraz całej ilości wody opadowej poprzez powierzchnię obszaru. → współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji co znaczy.
Słownik Wody Stagnujące:
Znaczenie Wody pozostające w bezruchu, niewykazujące wymiernej dynamiki. Zazwyczaj w.s. są pozbawione tlenu, a na ich chemizm ważny wpływ ma ośrodek skalny. Definicja odnoszone raczej do wód podziemnych współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji słownik.
Słownik Woda Higroskopijna:
Znaczenie Woda związana siłami molekularnymi z ziarnami mineralnymi skał. Powstaje na drodze →adsorbcji poprzez ziarna drobin pary wodnej z powietrza. Gęstość w.h. wynosi 2 g/dm3, temperatura zamarzania -78oC współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji znaczenie.

Czym jest Współczynnik infiltracji w znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: