Współczynnik infiltracji w co to jest
Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji. Wyjaśnienie parametr infiltracji.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji

Definicja WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI W; WSKAŹNIK INFILTRACJI: Współczynnik infiltracji w; parametr infiltracji
Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako
relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu. Należy go wyznaczać jako średni z wielolecia w celu dopuszczalności pomijania zmian wielkości stanu napełnienia zbiorników wód podziemnych (zmian retencji). Wykazuje ważną zależność od litologii utworów powierzchniowych, a również od pokrycia i rzeźby powierzchni terenu. Wymiar: [1].[TM].

Słownik Woda Obojętna; Woda O Odczynie Obojętnym:
Znaczenie Woda obojętna; woda o odczynie obojętnym Woda o pH zbliżonym do 7. → Odczyn wody, → Wartość pH.[AM współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Woda Zasolona:
Znaczenie Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3.→Woda słonawa, → Woda słona, → Solanka.[JD współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Woda Arsenowa:
Znaczenie Woda arsenowa Woda lecznicza, swoista o zawartości arsenu As (+3) i/albo As (+5) przynajmniej 0,7 mg/dm3, co odpowiada 1,3 mg jonu arsenianowego i1mg jonu arseninowego .[JD współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Wskaźnik Porowatości E:
Znaczenie porowatości e Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem objętości przestrzeni porowej do objętości szkieletu skalnego. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość przestrzeni porowej [L3 współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Woda Zwązana:
Znaczenie utrzymywana w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości. Woda higroskopijna, a więc adsorpcyjna, i adhezyjna, a więc błonkowata. Woda współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.

Czym jest Współczynnik infiltracji w znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: