Współczynnik infiltracji w co to jest
Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji. Wyjaśnienie parametr infiltracji.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji

Definicja WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI W; WSKAŹNIK INFILTRACJI: Współczynnik infiltracji w; parametr infiltracji
Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako
relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu. Należy go wyznaczać jako średni z wielolecia w celu dopuszczalności pomijania zmian wielkości stanu napełnienia zbiorników wód podziemnych (zmian retencji). Wykazuje ważną zależność od litologii utworów powierzchniowych, a również od pokrycia i rzeźby powierzchni terenu. Wymiar: [1].[TM].

Słownik Woda Podścielająca (Naft.):
Znaczenie Woda podścielająca (naft.) Woda leżąca pod zbiorowiskiem ropy naftowej, w razie gdy miąższość złoża jest mniejsza od miąższości skały zbiornikowej.[AR współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Wody Podziemne Naporowe:
Znaczenie naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Współczynnik Różnoziarnistości:
Znaczenie różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Wody Termalne:
Znaczenie Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne zaliczane do wód leczniczych odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Wymiana Jonowa:
Znaczenie Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.

Czym jest Współczynnik infiltracji w znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: