Współczynnik infiltracji w co to jest
Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji. Wyjaśnienie parametr infiltracji.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji

Definicja WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI W; WSKAŹNIK INFILTRACJI: Współczynnik infiltracji w; parametr infiltracji
Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako
relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu. Należy go wyznaczać jako średni z wielolecia w celu dopuszczalności pomijania zmian wielkości stanu napełnienia zbiorników wód podziemnych (zmian retencji). Wykazuje ważną zależność od litologii utworów powierzchniowych, a również od pokrycia i rzeźby powierzchni terenu. Wymiar: [1].[TM].

Słownik Wody Reliktowe Sedymentacyjne:
Znaczenie sedymentacyjne Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich osadach, trwają w nich poprzez sporo okresów geologicznych do dziś. → Wody współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Wysokość Piezometryczna Hs; Wysokość Ciśnienia:
Znaczenie piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Wysokość słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → piezometru: gdzie: p – ciśnienie [ML–1T–2], ρ – gęstość wody [ML–3], g – współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Właściwości Chemiczne (Wód):
Znaczenie chemiczne (wód) Zespół cech chemicznych wody obejmujący zazwyczaj: → odczyn wody pH, → warunki utleniająco-redukcyjne Eh, → kwasowość i → zasadowość wody, jej → mineralizację, →suchą pozostałość i → współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.
Słownik Współczynnik Nierównomierności Uziarnienia U:
Znaczenie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji.

Czym jest Współczynnik infiltracji w znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: