Współczynnik jonowy co to jest
Co to jest Współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy. Wyjaśnienie jonowy, parametr.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy

Definicja WSPÓŁCZYNNIK JONOWY; STOSUNEK JONOWY, WSKAŹNIK JONOWY: Współczynnik jonowy; relacja jonowy, parametr jonowy
Wartość liczbowa określająca wzajemne relacje wagowe (na przykład Ca/Sr, Br/J, Cl/Br) albo równoważnikowe badanych jonów. W tym ostatnim przypadku przed symbolem podawana jest litera „r”, ((na przykład r(Ca/Sr), r[(Ca+Mg)/HCO3], r[Mg/(Na+K)]. Pojęciowo w.j. obejmują węższy zakres niż → współczynniki hydrogeoche-miczne, dotyczą gdyż wyłącznie stosunku pomiędzy jonami. Używane są w analogicznym zakresie jak współczynniki hydrogeochemiczne. → Wskaźniki hydrochemiczne, → ryc. 118.[AM].

Słownik Woda Martwa:
Znaczenie Woda martwa → Wody stagnujące. Termin ten stosuje się regularnie do wód pozbawionych określonego radionuklidu, na przykład → trytu albo → radiowęgla. [ AM, JD współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy.
Słownik Współczynnik Nierównomierności Uziarnienia U:
Znaczenie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy.
Słownik Wody Reliktowe Sedymentacyjne:
Znaczenie sedymentacyjne Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich osadach, trwają w nich poprzez sporo okresów geologicznych do dziś. → Wody współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy.
Słownik Współczynnik Frakcjonowania Izotopowego Α:
Znaczenie frakcjonowania izotopowego α Parametr efektu → frakcjonowania izotopowego w reakcji → izotopowej zamiany. Dla reakcji: gdzie: AB, CD, AC, BD – związki chemiczne biorące udział w reakcji zamiany, a1 współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy.
Słownik Woda Mineralna:
Znaczenie woda mineralna 1. → Woda lecznicza zawierająca przynajmniej1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych. 2. Nazwa kolokwialna służąca do butelkowa nych wód podziemnych.[JD współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy.

Czym jest Współczynnik jonowy; stosunek znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: