Współczynnik odpływu co to jest
Co to jest Współczynnik odpływu podziemnego. Wyjaśnienie podziemnego Relacja wielkości → odpływu.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnego Odpływu Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK ODPŁYWU PODZIEMNEGO: Współczynnik odpływu podziemnego
Relacja wielkości → odpływu podziemnego do wysokości średnich opadów rocznych na określonym obszarze (na przykład zlewni). Najczęściej zarówno opad, jak i odpływ podziemny są wyrażane w mm w jednostce czasu.[SK].

Słownik Woda Witriolowa:
Znaczenie Woda witriolowa → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-żelazista o bardzo niskim pH (pomiędzy 1 a 2).[JD współczynnik odpływu podziemnego.
Słownik Wydajność Źródła; Wydatek Ź., Debit Ź.:
Znaczenie koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na współczynnik odpływu podziemnego.
Słownik Właściwości Fizykochemiczne (Wód):
Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM współczynnik odpływu podziemnego.
Słownik Wody Naturalne:
Znaczenie atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne, których ani skład, ani stan nie został zmieniony działalnością człowieka. Mogą to być zarówno wody użytkowe, jak i zanieczyszczone geogenicznie, na współczynnik odpływu podziemnego.
Słownik Wskaźnik Pojemności Źródła P:
Znaczenie źródła P Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się go ze wzoru: wskaznik.pojemnosci.zrodla] gdzie: Qr – roczna wydajność źródła współczynnik odpływu podziemnego.

Czym jest Współczynnik odpływu znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: