Współczynnik opóźnienia R co to jest
Co to jest Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie. Wyjaśnienie opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie

Definicja WSPÓŁCZYNNIK OPÓŹNIENIA R; OPÓŹNIENIE: Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie
Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji ulegającej sorpcji albo dyfundującej do matrycy porowatej (→ przestrzeń hydrogeologiczna) w skałach o podwójnej porowatości jest mniejsza od rzeczywistej prędkości przepływu wody podziemnej U w przestrzeni porowej. W.o. dla liniowej → izotermy sorpcji jest równy: R = 1 + ρsKd/na i można go ocenić na podstawie parametrów izotermy sorpcji i parametrów skały, takich jak: stała podziału równowagowego Kd, porowatości aktywnej na i gęstości skały ρs. Częściej ocenia się go z identyfikacji na podstawie obserwacji przemieszczania się substancji (→ krzywa przejścia) w warstwie, po porównaniu z szybkością przemieszczania się znacznika idealnego → substancji konserwatywnej). → ryc. 58. Wymiar: [1]. Wartości stanowią liczby od 1 do ponad 1000. [TM, SW].

Słownik Wskaźniki Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Właściwości fizyczne, składniki chemiczne i cechy organoleptyczne wody wskazujące na jej zanieczyszczenie. Wyróżnia się jednostkowe (indywidualne) w.z.w.p. w formie współczynnik opóźnienia r; opóźnienie.
Słownik Wodochłonność Całkowita; Wodochłonność Ogólna:
Znaczenie Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej objętości skały wyrażony w %. → Wodochłonność.[TB i DM współczynnik opóźnienia r; opóźnienie.
Słownik Woda Obojętna; Woda O Odczynie Obojętnym:
Znaczenie Woda obojętna; woda o odczynie obojętnym Woda o pH zbliżonym do 7. → Odczyn wody, → Wartość pH.[AM współczynnik opóźnienia r; opóźnienie.
Słownik Węglany:
Znaczenie nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów wodorowęglanowych (→ jon wodorowęglanowy) i jonów dwuwęglanowych (→ jon współczynnik opóźnienia r; opóźnienie.
Słownik Woda Spągowa:
Znaczenie podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni współczynnik opóźnienia r; opóźnienie.

Czym jest Współczynnik opóźnienia R znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: