Współczynnik opóźnienia R co to jest
Co to jest Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie. Wyjaśnienie opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie

Współczynnik opóźnienia R; opóźnienie
Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji ulegającej sorpcji albo dyfundującej do matrycy porowatej (→ przestrzeń hydrogeologiczna) w skałach o podwójnej porowatości jest mniejsza od rzeczywistej prędkości przepływu wody podziemnej U w przestrzeni porowej. W.o. dla liniowej → izotermy sorpcji jest równy: R = 1 + ρsKd/na i można go ocenić na podstawie parametrów izotermy sorpcji i parametrów skały, takich jak: stała podziału równowagowego Kd, porowatości aktywnej na i gęstości skały ρs. Częściej ocenia się go z identyfikacji na podstawie obserwacji przemieszczania się substancji (→ krzywa przejścia) w warstwie, po porównaniu z szybkością przemieszczania się znacznika idealnego → substancji konserwatywnej). → ryc. 58. Wymiar: [1]. Wartości stanowią liczby od 1 do ponad 1000. [TM, SW].

Czym jest Współczynnik opóźnienia R znaczenie w Słownik definicje W