Współczynnik pojemności co to jest
Co to jest Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności. Wyjaśnienie wodnej S.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności

Definicja WSPÓŁCZYNNIK POJEMNOŚCI WODNEJ S; WSPÓŁCZYNNIK ZASOBNOŚCI: Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności
Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S = ΔV/(ΔH∙A) W warstwie o zwierciadle napiętym to jest powiązane ze ściśliwością albo rozszerzalnością (ekspansywnością) wody i warstwy wodonośnej w całej jej miąższości, wyzwolonej zmianą wysokości hydraulicznej o ΔH i współczynnik tytułujemy współczynnikiem zasobności sprężystej SS. W warstwie o zwierciadle swobodnym dominuje mechanizm swobodnego, grawitacyjnego osuszania albo nawadniania strefy poddanej procesowi zmiany stanu zwierciadła, a w.p.w. liczbowo odpowiada odsączalności (bywa także nazywany współczynnikiem grawitacyjnej pojemności wodnej μ). Wartość w.p.w. w sposób ważny zależy od czasu trwania i szybkości procesu zmiany stanów zwierciadła (ryc. 78). Przy analizie modelu przestrzennego, w okolicy wymienionego w.p.w. S (→ pojemność wodna) wygodnie jest korzystać definicje jednostkowego w.p.w. S1, odnoszonego nie do warstwy, ale do jej jednostkowej objętości. Zachodzi przy tym zależność: S1 =S/m. W wymienionych formułach:ΔV – liczba wody wypływająca (dopływająca) z jednostkowego prostopadłościanu warstwy pod wpływem jednostkowej zmiany wysokości hydraulicznej [L3T–1], ΔH – zmiana wysokości hydraulicznej [L], a – - pole powierzchni warstwy poddanej procesowi zmiany ΔH [L2], m–- miąższość warstwy wodonośnej [L]. Wymiar: S = [1], Ssub>1 = [L–1].[TM].

Słownik Wskaźnik Jakości (Przewidziany W Badaniu Wody):
Znaczenie przewidziany w badaniu wody) Definicja stosowane przy badaniach i ocenie →jakości wód. Obejmuje te wskaźniki jakości, które mają być oznaczane. W.j. niekiedy niesłusznie jest zwany wyznacznikiem.[AM współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.
Słownik Węgiel Ogólny:
Znaczenie Węgiel ogólny Parametr zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla organicznego i →węgla ogólnego nieorganicznego występującego w wodzie.[AM współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.
Słownik Woda Bromkowa:
Znaczenie Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.
Słownik Woda Zmineralizowana:
Znaczenie Woda zmineralizowana Woda podziemna charakteryzująca się podwyższoną → mineralizacją (M > 1 g/dm3). → Woda niskozmineralizowana, → Woda mineralna.[AM współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.
Słownik Wskaźnik Przewodności:
Znaczenie Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.

Czym jest Współczynnik pojemności znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: