Współczynnik pojemności co to jest
Co to jest Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności. Wyjaśnienie wodnej S.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności

Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności
Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S = ΔV/(ΔH∙A) W warstwie o zwierciadle napiętym to jest powiązane ze ściśliwością albo rozszerzalnością (ekspansywnością) wody i warstwy wodonośnej w całej jej miąższości, wyzwolonej zmianą wysokości hydraulicznej o ΔH i współczynnik tytułujemy współczynnikiem zasobności sprężystej SS. W warstwie o zwierciadle swobodnym dominuje mechanizm swobodnego, grawitacyjnego osuszania albo nawadniania strefy poddanej procesowi zmiany stanu zwierciadła, a w.p.w. liczbowo odpowiada odsączalności (bywa także nazywany współczynnikiem grawitacyjnej pojemności wodnej μ). Wartość w.p.w. w sposób ważny zależy od czasu trwania i szybkości procesu zmiany stanów zwierciadła (ryc. 78). Przy analizie modelu przestrzennego, w okolicy wymienionego w.p.w. S (→ pojemność wodna) wygodnie jest korzystać definicje jednostkowego w.p.w. S1, odnoszonego nie do warstwy, ale do jej jednostkowej objętości. Zachodzi przy tym zależność: S1 =S/m. W wymienionych formułach:ΔV – liczba wody wypływająca (dopływająca) z jednostkowego prostopadłościanu warstwy pod wpływem jednostkowej zmiany wysokości hydraulicznej [L3T–1], ΔH – zmiana wysokości hydraulicznej [L], a – - pole powierzchni warstwy poddanej procesowi zmiany ΔH [L2], m–- miąższość warstwy wodonośnej [L]. Wymiar: S = [1], Ssub>1 = [L–1].[TM].

Czym jest Współczynnik pojemności znaczenie w Słownik definicje W