Współczynnik co to jest
Co to jest Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna

Definicja WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI KP; PRZEPUSZCZALNOŚĆ, P. WEWNĘTRZNA: Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna
Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej lepkości dynamicznej, który w jednostce czasu, pod wpływem jednostkowego gradientu potencjału ciśnienia przepływa poprzez jednostkowy przekrój ortogonalny do kierunku przepływu. Jednostką w.p. jest → darcy.
Wyznacznik służący w dynamice płynów niejednorodnych: ropy naftowej, gazów i wód mineralnych. Wymiar: [L2].Jednostki: D, mD, de, cm2,m2.[TM].

Słownik Woda Zgazowana:
Znaczenie Woda zgazowana Woda zawierająca znaczącą liczba nierozpuszczonego gazu w formie pęcherzyków. Odpowiednikiem w.z. jest → szczawa.[JD współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.
Słownik Wody Reliktowe Sedymentacyjne:
Znaczenie sedymentacyjne Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich osadach, trwają w nich poprzez sporo okresów geologicznych do dziś. → Wody współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.
Słownik Woda:
Znaczenie bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.
Słownik Węgiel Ogólny Nieorganiczny (Występujący W Wodzie) TIC:
Znaczenie nieorganiczny (występujący w wodzie) TIC Parametr zanieczyszczenia wody określany jako całość węgla zawartego w substancjach nieorganicznych występujących w wodzie zarówno w formie rozpuszczonej, jak współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.

Czym jest Współczynnik znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: