Współczynnik co to jest
Co to jest Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna

Definicja WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI KP; PRZEPUSZCZALNOŚĆ, P. WEWNĘTRZNA: Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna
Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej lepkości dynamicznej, który w jednostce czasu, pod wpływem jednostkowego gradientu potencjału ciśnienia przepływa poprzez jednostkowy przekrój ortogonalny do kierunku przepływu. Jednostką w.p. jest → darcy.
Wyznacznik służący w dynamice płynów niejednorodnych: ropy naftowej, gazów i wód mineralnych. Wymiar: [L2].Jednostki: D, mD, de, cm2,m2.[TM].

Słownik Współczynnik Wzbogacenia Izotopowego:
Znaczenie wzbogacenia izotopowego Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany izotopowej: gdzie: α – współczynnik frakcjonowania izotopowego.[JD współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.
Słownik Woda Siarczanowa:
Znaczenie Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów. W.s. o tak wysokich współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.
Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.
Słownik Współczynnik Nierównomierności Uziarnienia U:
Znaczenie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna.

Czym jest Współczynnik znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: