Współczynnik regresji źródła co to jest
Co to jest WSPÓŁCZYNNIK REGRESJI ŹRÓDŁA Α. Wyjaśnienie α Współczynnik określający tempo obniżania.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik regresji źródła α

Definicja WSPÓŁCZYNNIK REGRESJI ŹRÓDŁA Α: Współczynnik regresji źródła α
Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między innymi szybkość sczerpywania się zbiornika wody podziemnej drenowanego poprzez źródło w okresie bezopadowym. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 128. Współczynnik regresji źródła zasilanego z dwóch zbiorników.

Słownik Wydatek Jednostkowy Studni Q; Wydajność Jednostkowa Studni, Debit S.:
Znaczenie studni q; wydajność jednostkowa studni, debit s. Koszt studni przeliczony na 1 m → depresji. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Q – wydajność studni [L3T–1], s – depresja zwierciadła wód podziemnych w współczynnik regresji źródła α co to jest.
Słownik Współczynnik Przepuszczalności Kp; Przepuszczalność, P. Wewnętrzna:
Znaczenie przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej współczynnik regresji źródła α definicja.
Słownik Wskaźnik Frakcjonowania; Wskaźnik Udziału Składników Wody Morskiej W Wodzie Opadowej:
Znaczenie frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich współczynnik regresji źródła α co znaczy.
Słownik Wody Podpowierzchniowe; Wody Podziemne:
Znaczenie podpowierzchniowe; wody podziemne Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody podziemnej hydrosfery. W.p. w strefie aeracji (wody współczynnik regresji źródła α słownik.
Słownik Właściwości Fizyczne (Wód):
Znaczenie fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura współczynnik regresji źródła α znaczenie.

Czym jest Współczynnik regresji źródła α znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: