Współczynnik regresji źródła co to jest
Co to jest Współczynnik regresji źródła α. Wyjaśnienie α Współczynnik określający tempo obniżania.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik regresji źródła α

Definicja WSPÓŁCZYNNIK REGRESJI ŹRÓDŁA Α: Współczynnik regresji źródła α
Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między innymi szybkość sczerpywania się zbiornika wody podziemnej drenowanego poprzez źródło w okresie bezopadowym. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 128. Współczynnik regresji źródła zasilanego z dwóch zbiorników.

Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo współczynnik regresji źródła α.
Słownik Woda Słonawa; Woda Średniozmineralizowana:
Znaczenie średniozmineralizowana Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 3 g/dm3, ale nieprzekraczającej 10 g/dm3, gdzie składzie występują w różnych proporcjach aniony: wodorowęglanowy współczynnik regresji źródła α.
Słownik Woda Krzemowa:
Znaczenie Woda krzemowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 100 mg/dm3 kwasu metakrzemowego (H2SiO3).[JD współczynnik regresji źródła α.
Słownik Węglany:
Znaczenie nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów wodorowęglanowych (→ jon wodorowęglanowy) i jonów dwuwęglanowych (→ jon współczynnik regresji źródła α.
Słownik Wody Juwenilne; Wody Dziewicze:
Znaczenie wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej współczynnik regresji źródła α.

Czym jest Współczynnik regresji źródła α znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: