współczynnik równoziarntości co to jest
Co to jest współczynnik równoziarnistości. Wyjaśnienie równoziarnistości, Współczynnik.

Czy przydatne?

Co to jest Równoziarnistości Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOZIARNISTOŚCI: współczynnik równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, parametr równomierności uziarnienia
Ilościowe ustalenie nierównomierności uziarnienia skały okruchowej. Wyraża go iloraz: gdzie: d60 – średnica ziarn, która wspólnie z mniejszymi stanowi 60% wagowych badanej próbki, d10 – średnica ziarn, która wspólnie z mniejszymi stanowi 10% wagowych badanej próbki. Wartości d60 i d10 odczytuje się z → krzywej uziarnienia sumacyjnej. → Badanie granulometryczna, → Średnica miarodajna ziarna.[TB i DM].

Słownik Woda Miękka:
Znaczenie małym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje się, iż jeśli łączna liczba soli wymienionych pierwiastków w przeliczeniu na mg współczynnik równoziarnistości.
Słownik Wskaźnik Krenologiczny; W. Gęstości Źródeł, W. Uźródlenia:
Znaczenie krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności od rzeźby terenu i budowy geologicznej waha się w granicach od 0 do współczynnik równoziarnistości.
Słownik Wskaźniki Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Służące poprzez niektórych autorów wartości stosunków ilościowych składników → wód podziemnych informujące o pochodzeniu wód podziemnych i ich składników, a również o kontakcie tych współczynnik równoziarnistości.
Słownik Właściwości Chemiczne (Wód):
Znaczenie chemiczne (wód) Zespół cech chemicznych wody obejmujący zazwyczaj: → odczyn wody pH, → warunki utleniająco-redukcyjne Eh, → kwasowość i → zasadowość wody, jej → mineralizację, →suchą pozostałość i → współczynnik równoziarnistości.
Słownik Współczynnik Różnoziarnistości:
Znaczenie różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr współczynnik równoziarnistości.

Czym jest współczynnik równoziarnistości znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: