współczynnik różnoziarntości co to jest
Co to jest współczynnik różnoziarnistości. Wyjaśnienie różnoziarnistości, Współczynnik.

Czy przydatne?

Co to jest Różnoziarnistości Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK RÓŻNOZIARNISTOŚCI: współczynnik różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr równomierności uziarnienia
Ilościowe ustalenie nierównomierności uziarnienia skały okruchowej. Wyraża go iloraz: gdzie: d60 – średnica ziarn, która wspólnie z mniejszymi stanowi 60% wagowych badanej próbki, d10 – średnica ziarn, która wspólnie z mniejszymi stanowi 10% wagowych badanej próbki. Wartości d60 i d10 odczytuje się z → krzywej uziarnienia sumacyjnej. → Badanie granulometryczna, → Średnica miarodajna ziarna.[TB i DM].

Słownik Wody Porowe:
Znaczenie Wody porowe Wody podziemne występujące w porach utworów luźnych i litych. → Systematyka wód podziemnych, → Porowatość.[TB i DM współczynnik różnoziarnistości.
Słownik Wody Podziemne; Woda Podziemna:
Znaczenie woda podziemna Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów atmosferycznych (niekiedy również wód powierzchniowych), w małym stopniu z → współczynnik różnoziarnistości.
Słownik Wodochłonność Molekularna:
Znaczenie Wodochłonność molekularna Umiejętność wiązania → wody błonkowatej poprzez skałę. → Wodochłonność.[TB i DM współczynnik różnoziarnistości.
Słownik Współczynnik Filtracji K; Współczynnik Wodoprzepuszczalności:
Znaczenie filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego (ρ = const, v = const), za jaki przyjmowana jest zwyczajna woda współczynnik różnoziarnistości.
Słownik Wody Podziemne Swobodne; Wody Gruntowe:
Znaczenie swobodne; wody gruntowe Wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym albo nieprzepuszczalnym współczynnik różnoziarnistości.

Czym jest współczynnik różnoziarnistości znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: