Współczynnik co to jest
Co to jest Współczynnik szczelinowatości d. Wyjaśnienie d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin.

Czy przydatne?

Co to jest D Szczelinowatości Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK SZCZELINOWATOŚCI D: Współczynnik szczelinowatości d
Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – badana powierzchnia skały [L2], bs – średnie rozwarcie szczelin [L]. Wymiar: [1]. → Szczelinowatość. [TBiDM].

Słownik Woda Zawieszona:
Znaczenie Woda podziemna wolna, tworząca w strefie aeracji lokalne zbiorowisko nad stropem soczewki utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych, którego zasoby zmieniają się pod wpływem opadów i współczynnik szczelinowatości d.
Słownik Współczynnik Pojemności Wodnej S; Współczynnik Zasobności:
Znaczenie pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S współczynnik szczelinowatości d.
Słownik Woda Siarczkowa:
Znaczenie Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie siarkowodoru (H2S), jonu hydrosiarczkowego (HS–), wielosiarczków (H2Sx przy x = 2–6 współczynnik szczelinowatości d.
Słownik Woda Arsenowa:
Znaczenie Woda arsenowa Woda lecznicza, swoista o zawartości arsenu As (+3) i/albo As (+5) przynajmniej 0,7 mg/dm3, co odpowiada 1,3 mg jonu arsenianowego i1mg jonu arseninowego .[JD współczynnik szczelinowatości d.
Słownik Wody Juwenilne; Wody Dziewicze:
Znaczenie wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej współczynnik szczelinowatości d.

Czym jest Współczynnik szczelinowatości znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: