Współczynnik co to jest
Co to jest Współczynnik szczelinowatości d. Wyjaśnienie d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin.

Czy przydatne?

Co to jest D Szczelinowatości Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK SZCZELINOWATOŚCI D: Współczynnik szczelinowatości d
Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – badana powierzchnia skały [L2], bs – średnie rozwarcie szczelin [L]. Wymiar: [1]. → Szczelinowatość. [TBiDM].

Słownik Warunki Hydrogeologiczne Złoża:
Znaczenie hydrogeologiczne złoża Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i ośrodek ich występowania w zasięgu rozpoznawanego złoża. W.h.z. obejmują całokształt warunków wodnych złoża i jego otoczenia współczynnik szczelinowatości d.
Słownik Współczynnik Infiltracji W; Wskaźnik Infiltracji:
Znaczenie infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu współczynnik szczelinowatości d.
Słownik Wskaźnik Pojemności Źródła P:
Znaczenie źródła P Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się go ze wzoru: wskaznik.pojemnosci.zrodla] gdzie: Qr – roczna wydajność źródła współczynnik szczelinowatości d.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z współczynnik szczelinowatości d.
Słownik Wody Podziemne (W Węższym Znaczeniu):
Znaczenie węższym znaczeniu) Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące współczynnik szczelinowatości d.

Czym jest Współczynnik szczelinowatości znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: