Współczynnik wzbogacenia co to jest
Co to jest Współczynnik wzbogacenia izotopowego. Wyjaśnienie izotopowego Parametr wzbogacenia w.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowego Wzbogacenia Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK WZBOGACENIA IZOTOPOWEGO: Współczynnik wzbogacenia izotopowego
Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany izotopowej: gdzie: α – współczynnik frakcjonowania izotopowego.[JD].

Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na współczynnik wzbogacenia izotopowego.
Słownik Wzbogacanie Zasobów (Sztuczne Zasilanie) Wód Podziemnych:
Znaczenie sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie współczynnik wzbogacenia izotopowego.
Słownik Wskaźnik Porowatości E:
Znaczenie porowatości e Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem objętości przestrzeni porowej do objętości szkieletu skalnego. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość przestrzeni porowej [L3 współczynnik wzbogacenia izotopowego.
Słownik Wentylacja Gruntu; Ekstrakcja Powietrza Porowego:
Znaczenie ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy aeracji w celu stymulacji parowania lotnych substancji organicznych, z częściową ich współczynnik wzbogacenia izotopowego.
Słownik Warunki Redukcyjne:
Znaczenie Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM współczynnik wzbogacenia izotopowego.

Czym jest Współczynnik wzbogacenia znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: