Współczynniki co to jest
Co to jest Współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne

Definicja WSPÓŁCZYNNIKI HYDROGEOCHEMICZNE; STOSUNKI HYDROGEOCHEMICZNE, WSKAŹNIKI HYDROGEOCHEMICZNE: Współczynniki hydrogeochemiczne; relacje hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne
Wartości liczbowe określające relacje stężeń dwóch jonów albo gazów występujących w wodach podziemnych, a mogące mieć znaczenie przy ocenie genezy albo przemian hydrogeochemicznych zachodzących w wodach podziemnych, na przykład He/Ar, Ar/N2, 3He/4He albo Cl/Br, Br/J, r(Ca/Mg). W.h. są używane w hydrogeochemicznych, złożowych pracach poszukiwawczych i przy regionalnych charakterystykach hydrogeochemicznych. → Współczynnik jonowy, → Wskaźniki hydrochemiczne.[AM].

Słownik Wody Reliktowe Paleoinfiltracyjne; Wody Kopalne Infiltracyjne:
Znaczenie paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne Wody podziemne powstałe na drodze → infiltracji w dawnych epokach geologicznych, odcięte od współczesnego → obiegu wody w przyrodzie, pozostające w współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne.
Słownik Współczynnik Filtracji K; Współczynnik Wodoprzepuszczalności:
Znaczenie filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego (ρ = const, v = const), za jaki przyjmowana jest zwyczajna woda współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne.
Słownik Wody Silnie Zasadowe:
Znaczenie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z zasolonymi jeziorami śródlądowymi obszarów pustynnych i półpustynnych.[JD współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne.
Słownik Woda Do Nawodnień:
Znaczenie Woda do nawodnień Woda stosowana do nawadniania gleb i podlewania roślin.[AM współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne.
Słownik Woda Niskozmineralizowana:
Znaczenie niskozmineralizowana Definicja potoczne określające wodę o niewysokiej mineralizacji, umożliwiającej użytkowanie wody do celów pitnych. Wg obowiązujących regulaminów → sucha pozostałość w.n. nie może współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne.

Czym jest Współczynniki znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: