Wyciek (wody podziemnej co to jest
Co to jest Wyciek (wody podziemnej). Wyjaśnienie Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnej Wody Wyciek

Definicja WYCIEK (WODY PODZIEMNEJ): Wyciek (wody podziemnej)
Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo naturalny → wodonośca. Wycieki mogą występować w jaskiniach i korytarzach krasowych, w kopalniach, w skarpach i zboczach dolin. → Przejawy wód podziemnych (w kopalni).[TB i DM].

Słownik Wody Podziemne Naporowe:
Znaczenie naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie wyciek (wody podziemnej).
Słownik Warunek Podobieństwa Modelu:
Znaczenie podobieństwa modelu Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów, wysokości hydraulicznych, liniowa, czasu i tym podobne, oznaczające wyciek (wody podziemnej).
Słownik Wypływ Krasowy:
Znaczenie powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie i płyną pod dnem doliny, pojawiając się ponownie na powierzchni w → źródłach wyciek (wody podziemnej).
Słownik Woda Stropowa:
Znaczenie podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego i przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły grawitacji. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni.[TB wyciek (wody podziemnej).
Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB wyciek (wody podziemnej).

Czym jest Wyciek (wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: