Wyciek (wody podziemnej co to jest
Co to jest Wyciek (wody podziemnej). Wyjaśnienie Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnej Wody Wyciek

Definicja WYCIEK (WODY PODZIEMNEJ): Wyciek (wody podziemnej)
Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo naturalny → wodonośca. Wycieki mogą występować w jaskiniach i korytarzach krasowych, w kopalniach, w skarpach i zboczach dolin. → Przejawy wód podziemnych (w kopalni).[TB i DM].

Słownik Wznoszenie Się (Wznios) Zwierciadła Wód Podziemnych; Podnoszenie Się Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie wyciek (wody podziemnej).
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo wyciek (wody podziemnej).
Słownik Wody Podziemne (W Węższym Znaczeniu):
Znaczenie węższym znaczeniu) Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące wyciek (wody podziemnej).
Słownik Warunki Utleniające:
Znaczenie Warunki utleniające Warunki charakterystyczne dla → środowiska utleniającego. → Strefa utleniająca, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM wyciek (wody podziemnej).
Słownik Wody Reliktowe; W. Szczątkowe,W. Pogrzebane, W. Kopalne:
Znaczenie szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne Wody uwięzione w skałach, powstałe w dawnych epokach geologicznych, kompletnie izolowane od wpływu czynników zewnętrznych. Genetycznie wyróżnia się → wody wyciek (wody podziemnej).

Czym jest Wyciek (wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: