Wyciek (wody podziemnej co to jest
Co to jest WYCIEK (WODY PODZIEMNEJ). Wyjaśnienie Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnej Wody Wyciek

Definicja WYCIEK (WODY PODZIEMNEJ): Wyciek (wody podziemnej)
Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo naturalny → wodonośca. Wycieki mogą występować w jaskiniach i korytarzach krasowych, w kopalniach, w skarpach i zboczach dolin. → Przejawy wód podziemnych (w kopalni).[TB i DM].

Słownik Woda Hipertermalna:
Znaczenie Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD wyciek (wody podziemnej) co znaczy.
Słownik Współczynnik Dyspersji D:
Znaczenie dyspersji D Składowe tensora dyspersji D w równaniu dyspersji, który jest zależny od właściwości substancji i warstwy wodonośnej. Kluczowe składowe są nazywane w.d. podłużnej i w.d. poprzecznej . W.d wyciek (wody podziemnej) krzyżówka.
Słownik Woda Głębinowa:
Znaczenie podziemna występująca głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowana od niej kompletnie. Nie jest odnawiana, z reguły ma wysoką mineralizację. → Systematyka wód podziemnych, → Wody reliktowe.[TB i DM wyciek (wody podziemnej) co to jest.
Słownik Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA:
Znaczenie węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni wyciek (wody podziemnej) słownik.
Słownik Wodochłonność Całkowita; Wodochłonność Ogólna:
Znaczenie Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej objętości skały wyrażony w %. → Wodochłonność.[TB i DM wyciek (wody podziemnej) czym jest.

Czym jest Wyciek (wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: