Wydajność źródła; wydatek ź co to jest
Co to jest Wydajność źródła; wydatek ź., debit ź.. Wyjaśnienie debit ź. Liczba wody wypływająca ze.

Czy przydatne?

Co to jest Wydajność źródła; wydatek ź., debit ź.

Definicja WYDAJNOŚĆ ŹRÓDŁA; WYDATEK Ź., DEBIT Ź.: Wydajność źródła; koszt ź., debit ź.
Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na podstawie wydajności podzielił źródła na 8 klas, obejmujących wartości od > 0,01 dm3/s do < 10 000 dm3/s. W.ź. zależy od: →pojemności wodnej drenowanej części zbiornika (powyżej rzędnej wypływu), → przepuszczalności hydraulicznej utworów skalnych, odległości źródła od obszaru zasilania, wielkości zasilania meteorycznego i jego rozkładu w momencie, → ciśnienia hydrostatycznego. Amplituda wahań w.ź. jest odwrotnie proporcjonalna do objętości → zbiornika wód podziemnych zasilającego → źródło.[TB i DM].

Słownik Woda Surowa; Woda Nieuzdatniona:
Znaczenie nieuzdatniona Woda, zwykle naturalna, nie poddana żadnym mechanizmom uzdatniającym, niekiedy niesłusznie utożsamiana z wodą naturalną. Definicja stosowane dla podkreślenia, iż nie poddano wody wydajność źródła; wydatek ź., debit ź..
Słownik Wody Silnie Zasadowe:
Znaczenie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z zasolonymi jeziorami śródlądowymi obszarów pustynnych i półpustynnych.[JD wydajność źródła; wydatek ź., debit ź..
Słownik Wodór H:
Znaczenie gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w wydajność źródła; wydatek ź., debit ź..
Słownik Woda Żelazista:
Znaczenie Woda żelazista → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 10 mg/dm3 jonu żelazawego (Fe2+) i żelazowego (Fe3+).[JD wydajność źródła; wydatek ź., debit ź..
Słownik Woda Swoista; Woda Specyficzna:
Znaczenie specyficzna → Woda lecznicza (→ woda mineralna albo →woda niskozmineralizowana) zawierająca jeden albo więcej składników farmakologicznie czynnych w ilościach nie niższych niż → współczynniki wydajność źródła; wydatek ź., debit ź..

Czym jest Wydajność źródła; wydatek ź znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: