Wydajność źródła; wydatek ź co to jest
Co to jest Wydajność źródła; wydatek ź., debit ź.. Wyjaśnienie debit ź. Liczba wody wypływająca ze.

Czy przydatne?

Co to jest Wydajność źródła; wydatek ź., debit ź.

Wydajność źródła; koszt ź., debit ź.
Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na podstawie wydajności podzielił źródła na 8 klas, obejmujących wartości od > 0,01 dm3/s do < 10 000 dm3/s. W.ź. zależy od: →pojemności wodnej drenowanej części zbiornika (powyżej rzędnej wypływu), → przepuszczalności hydraulicznej utworów skalnych, odległości źródła od obszaru zasilania, wielkości zasilania meteorycznego i jego rozkładu w momencie, → ciśnienia hydrostatycznego. Amplituda wahań w.ź. jest odwrotnie proporcjonalna do objętości → zbiornika wód podziemnych zasilającego → źródło.[TB i DM].

Czym jest Wydajność źródła; wydatek ź znaczenie w Słownik definicje W