Wykładnik stężenia jonów co to jest
Co to jest Wykładnik stężenia jonów wodorowych pH. Wyjaśnienie wodorowych pH Niekorzystny logarytm.

Czy przydatne?

Co to jest Wykładnik stężenia jonów wodorowych pH

Definicja WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROWYCH PH: Wykładnik stężenia jonów wodorowych pH
Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość roztworów wodnych. Powszechnie używany jako parametr jakości → wód naturalnych. → Wartość pH, → Odczyn wody.[AM].

Słownik Wskaźnik Nasycenia Skały Wodą Kw:
Znaczenie skały wodą Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody wypełniającej przestrzeń porową [L3], Vp – całkowita objętość przestrzeni porowej [L3 wykładnik stężenia jonów wodorowych ph.
Słownik Woda Zwązana:
Znaczenie utrzymywana w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości. Woda higroskopijna, a więc adsorpcyjna, i adhezyjna, a więc błonkowata. Woda wykładnik stężenia jonów wodorowych ph.
Słownik Wody Epigenetyczne:
Znaczenie Wody epigenetyczne Wody podziemne młodsze od skał, gdzie występują.[AR wykładnik stężenia jonów wodorowych ph.
Słownik Woda Hipertermalna:
Znaczenie Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD wykładnik stężenia jonów wodorowych ph.
Słownik Woda Martwa:
Znaczenie Woda martwa → Wody stagnujące. Termin ten stosuje się regularnie do wód pozbawionych określonego radionuklidu, na przykład → trytu albo → radiowęgla. [ AM, JD wykładnik stężenia jonów wodorowych ph.

Czym jest Wykładnik stężenia jonów znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: