Wymiana jonowa co to jest
Co to jest Wymiana jonowa. Wyjaśnienie zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał.

Czy przydatne?

Co to jest Jonowa Wymiana

Definicja WYMIANA JONOWA: Zamiana jonowa
Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną, przebiega w ilościach równoważnikowych i podlega prawu działania mas. W wodach podziemnych w procesachw.j. uczestniczą raczej kationy. → Pojemność zamiany kationów, → Sorpcja.[AM].

Słownik Wody Reliktowe Sedymentacyjne:
Znaczenie sedymentacyjne Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich osadach, trwają w nich poprzez sporo okresów geologicznych do dziś. → Wody wymiana jonowa.
Słownik Węzeł Siatki:
Znaczenie metodzie różnicowej pkt. wewnątrz →bloku obliczeniowego, do którego są przypisane określone wartości parametrów obszaru filtracji. W → metodzie przedmiotów zakończonych węzłami są naroża przedmiotów wymiana jonowa.
Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza wymiana jonowa.
Słownik Woda Przechłodzona:
Znaczenie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD wymiana jonowa.
Słownik Wartość PH:
Znaczenie sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa na przebieg większości mechanizmów zachodzących w wodach podziemnych (tab. 9 wymiana jonowa.

Czym jest Wymiana jonowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: