Wymogi jakościowe dla wód co to jest
Co to jest Wymogi jakościowe dla wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zestaw regulaminów.

Czy przydatne?

Co to jest Wymogi jakościowe dla wód podziemnych

Obowiązki jakościowe dla wód podziemnych
Zestaw regulaminów obowiązujących w danym państwie, określających dopuszczalne wartości fizycznych i chemicznych właściwości wody i jej stan biologiczny i bakteriologiczny, na podstawie których ustala się również jakość wód. W Polsce zagadnienie jakości wód i możliwości ich zastosowania do celów pitnych klasyfikuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września2000 r. (DzURPNr82,poz. 937). W rozporządzeniu wymieniono 68 substancji traktowanych jako wskaźniki zanieczyszczenia i określono ich najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie do picia. Dla klasyfikacji jakości wód podziemnych wypracowano również inne kryteria, uwzględniające dodatkowo: sposobność uzdatniania wód, toksyczność przedmiotów hydrochemicznych i naturalny chemizm wód Polski. Wydzielono dwie klasy (w klasie I cztery podklasy) w nawiązaniu do klasyfikacji wód powierzchniowych, podano również wartości dopuszczalnych parametrów i stężeń. Na potrzeby monitoringu wód podziemnych wypracowano nieco odmienną klasyfikację, wydzielając trzy → klasy jakości wód podziemnych (w klasie I – dwie podklasy) i określając max. stężenia albo zakresy wybranych wyznaczników. W tej klasyfikacji zestawiono 59 wyznaczników jakości wód. → Normy jakości wody pitnej.[AS].

Czym jest Wymogi jakościowe dla wód znaczenie w Słownik definicje W