Wypływ krasowy co to jest
Co to jest Wypływ krasowy. Wyjaśnienie na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowy Wypływ

Definicja WYPŁYW KRASOWY: Wypływ krasowy
W.k. powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie i płyną pod dnem doliny, pojawiając się ponownie na powierzchni w → źródłach zwanych wypływami krasowymi albo resurgentami. → Wody krasowe.[TB i DM].

Słownik Warunki Hydrogeologiczne Złoża:
Znaczenie hydrogeologiczne złoża Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i ośrodek ich występowania w zasięgu rozpoznawanego złoża. W.h.z. obejmują całokształt warunków wodnych złoża i jego otoczenia wypływ krasowy.
Słownik Warstwa Wodonieprzepuszczalna; W. Wodoszczelna, Izolator:
Znaczenie wodonieprzepuszczalna; w. wodoszczelna, izolator Forma skał warstwowanych (przeważnie osadowych) praktycznie nieprzepuszczających wody, charakteryzująca się mniej więcej stałą miąższością i znacznym wypływ krasowy.
Słownik Współczynnik Dyspersji D:
Znaczenie dyspersji D Składowe tensora dyspersji D w równaniu dyspersji, który jest zależny od właściwości substancji i warstwy wodonośnej. Kluczowe składowe są nazywane w.d. podłużnej i w.d. poprzecznej . W.d wypływ krasowy.
Słownik Wody Silnie Zasadowe:
Znaczenie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z zasolonymi jeziorami śródlądowymi obszarów pustynnych i półpustynnych.[JD wypływ krasowy.
Słownik Woda Zawieszona:
Znaczenie Woda podziemna wolna, tworząca w strefie aeracji lokalne zbiorowisko nad stropem soczewki utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych, którego zasoby zmieniają się pod wpływem opadów i wypływ krasowy.

Czym jest Wypływ krasowy znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: