Wyrobko odwadniające co to jest
Co to jest Wyrobisko odwadniające. Wyjaśnienie Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadniające Wyrobisko

Definicja WYROBISKO ODWADNIAJĄCE: Wyrobisko odwadniające
Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.[MR].

Słownik Woda Hipotermalna:
Znaczenie Woda hipotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 20°C i równej albo niższej od 35°C.[JD wyrobisko odwadniające.
Słownik Wysokość Piezometryczna Hs; Wysokość Ciśnienia:
Znaczenie piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Wysokość słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → piezometru: gdzie: p – ciśnienie [ML–1T–2], ρ – gęstość wody [ML–3], g – wyrobisko odwadniające.
Słownik Warstwa Elektryczna Podwójna; Dyfuzyjna Warstwa Podwójna:
Znaczenie podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z wyrobisko odwadniające.
Słownik Wentylacja Gruntu; Ekstrakcja Powietrza Porowego:
Znaczenie ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy aeracji w celu stymulacji parowania lotnych substancji organicznych, z częściową ich wyrobisko odwadniające.
Słownik Warunki Utleniająco-Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → Strefa utleniająca, → Strefa redukcyjna, → Środowisko utleniające, →Środowisko wyrobisko odwadniające.

Czym jest Wyrobisko odwadniające znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: