Wysokość hydrauliczna H co to jest
Co to jest Wysokość hydrauliczna H; napór. Wyjaśnienie napór W.h. w określonym punkcie w polu.

Czy przydatne?

Co to jest Wysokość hydrauliczna H; napór

Definicja WYSOKOŚĆ HYDRAULICZNA H; NAPÓR: Wysokość hydrauliczna H; napór
W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom odniesienia (zazwyczaj poziom morza) i wysokości ciśnienia piezometrycznego p/γ w tym punkcie (ryc. 129): Η = z+p/γ. Dla niezmineralizowanych wód podziemnych w.h. jest równoznaczna z rzędną zwierciadła wody, jeżeli poziomem odniesienia jest poziom morza. W.h. wyraża energię strumienia wody podziemnej przypadającą na jednostkę masy. Zwraca się uwagę na fakt, iż w razie wód o zmiennej gęstości wyznaczenie w.h. komplikuje się i wymaga ustalenia tak zwany zredukowanej w.h. poprzez uwzględnienie zmienności gęstości cieczy p, uwzględnienie i znormalizowanie warunków pomiaru zarówno z racji na płyn wypełniający piezometr (rurę), jak i rozmieszczenie w warstwie punktów pomiarowych. W warunkach filtracji płynów niejednorodnych przepływ zależy od rozkładu „zredukowanych w.h.”, a nie od rozkładu w.h., może nawet odbywać się w kierunku odwrotnym do nachylenia zwierciadła wody podziemnej. Wymiar: [L]. Jednostka: m.[TM].

Słownik Woda Podścielająca (Naft.):
Znaczenie Woda podścielająca (naft.) Woda leżąca pod zbiorowiskiem ropy naftowej, w razie gdy miąższość złoża jest mniejsza od miąższości skały zbiornikowej.[AR wysokość hydrauliczna h; napór.
Słownik Woda Deszczowa:
Znaczenie Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM wysokość hydrauliczna h; napór.
Słownik Współczynniki Hydrogeochemiczne; Stosunki Hydrogeochemiczne, Wskaźniki Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne; relacje hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne Wartości liczbowe określające relacje stężeń dwóch jonów albo gazów występujących w wodach podziemnych, a mogące mieć wysokość hydrauliczna h; napór.
Słownik Woda Mineralna:
Znaczenie woda mineralna 1. → Woda lecznicza zawierająca przynajmniej1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych. 2. Nazwa kolokwialna służąca do butelkowa nych wód podziemnych.[JD wysokość hydrauliczna h; napór.
Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza wysokość hydrauliczna h; napór.

Czym jest Wysokość hydrauliczna H; napór znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: