Wysokość opadu; warstwa co to jest
Co to jest Wysokość opadu; warstwa opadu. Wyjaśnienie Rozmiar opadu atmosferycznego w określonym.

Czy przydatne?

Co to jest Wysokość opadu; warstwa opadu

Definicja WYSOKOŚĆ OPADU; WARSTWA OPADU: Wysokość opadu; warstwa opadu
Rozmiar opadu atmosferycznego w określonym miejscu i w określonym czasie wyrażona jako wysokość warstwy wody w mm. →parametr opadów atmosferycznych.[AK].

Słownik Woda Bromkowa:
Znaczenie Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD wysokość opadu; warstwa opadu.
Słownik Wodonośność:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej. Wodonośność skały zależy od jej właściwości hydrogeologicznych (→ porowatość, → wysokość opadu; warstwa opadu.
Słownik Woda:
Znaczenie bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa wysokość opadu; warstwa opadu.
Słownik Warunek Podobieństwa Modelu:
Znaczenie podobieństwa modelu Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów, wysokości hydraulicznych, liniowa, czasu i tym podobne, oznaczające wysokość opadu; warstwa opadu.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z wysokość opadu; warstwa opadu.

Czym jest Wysokość opadu; warstwa opadu znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: