Wysokość piezometryczna Hs co to jest
Co to jest Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia. Wyjaśnienie wysokość ciśnienia Wysokość.

Czy przydatne?

Co to jest Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia

Definicja WYSOKOŚĆ PIEZOMETRYCZNA HS; WYSOKOŚĆ CIŚNIENIA: Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia
Wysokość słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → piezometru: gdzie: p – ciśnienie [ML–1T–2], ρ – gęstość wody [ML–3], g – przyspieszenie ziemskie [LT–2]. Wymiar: [L]. Jednostka: m.[TM] Ryc. 129. Sedno fizyczny wysokości hydraulicznej i wielkości strukturalnie z nią związanych: a – w warstwie o zwierciadle napiętym, b – w warstwie o zwierciadle swobodnym P – piezometr, M – pkt., dla którego określamy wysokość hydrauliczną, m, h – miąższość warstwy wodonośnej, Z – wysokość położenia punktu M ponad poziom odniesienia 0–0,p/γ – wysokość ciśnienia w punkcie M (wysokość podniesienia zwierciadła wody ponad punktem M) rejestrowana w piezometrze, H = z+p/γ – wysokość hydrauliczna; 1 – spąg warstwy wodonośnej, 2 – strop warstwy wodonośnej, 3, 3' – piezometryczne, swobodne zwierciadło wody podziemnej, 4 – powierzchnia terenu.

Słownik Woda Jodkowa:
Znaczenie Woda jodkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu jodkowego (J–).[JD wysokość piezometryczna hs; wysokość ciśnienia.
Słownik Wodonośność:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej. Wodonośność skały zależy od jej właściwości hydrogeologicznych (→ porowatość, → wysokość piezometryczna hs; wysokość ciśnienia.
Słownik Woda Chłodząca; Woda Chłodnicza:
Znaczenie Woda chłodząca; woda chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM wysokość piezometryczna hs; wysokość ciśnienia.
Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna wysokość piezometryczna hs; wysokość ciśnienia.
Słownik Właściwości Fizyczne (Wód):
Znaczenie fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura wysokość piezometryczna hs; wysokość ciśnienia.

Czym jest Wysokość piezometryczna Hs znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: