Wysokość piezometryczna Hs co to jest
Co to jest Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia. Wyjaśnienie wysokość ciśnienia Wysokość.

Czy przydatne?

Co to jest Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia

Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia
Wysokość słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → piezometru: gdzie: p – ciśnienie [ML–1T–2], ρ – gęstość wody [ML–3], g – przyspieszenie ziemskie [LT–2]. Wymiar: [L]. Jednostka: m.[TM] Ryc. 129. Sedno fizyczny wysokości hydraulicznej i wielkości strukturalnie z nią związanych: a – w warstwie o zwierciadle napiętym, b – w warstwie o zwierciadle swobodnym P – piezometr, M – pkt., dla którego określamy wysokość hydrauliczną, m, h – miąższość warstwy wodonośnej, Z – wysokość położenia punktu M ponad poziom odniesienia 0–0,p/γ – wysokość ciśnienia w punkcie M (wysokość podniesienia zwierciadła wody ponad punktem M) rejestrowana w piezometrze, H = z+p/γ – wysokość hydrauliczna; 1 – spąg warstwy wodonośnej, 2 – strop warstwy wodonośnej, 3, 3' – piezometryczne, swobodne zwierciadło wody podziemnej, 4 – powierzchnia terenu.

Czym jest Wysokość piezometryczna Hs znaczenie w Słownik definicje W