Wytrącanie; strącanie co to jest
Co to jest Wytrącanie; strącanie, wypadanie. Wyjaśnienie wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Wypadanie Strącanie Wytrącanie

Wytrącanie; strącanie, wypadanie
Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na przejściu substancji rozpuszczonych w formę stałą (osad, minerał). Bezpośrednią powodem tego zjawiska mogą być zmiany warunków fizycznych (na przykład → temperatury, ciśnienia), chemicznych (((na przykład pH, Eh → mineralizacji, zakłócenie równowagi wodno-gazowej), a nawet postęp ustalonych mikroorganizmów. W. minerałów z wód podziemnych zachodzi najczęściej w wypadku, gdy woda osiągnie stan nasycenia względem wytrącającego się minerału (→ parametr nasycenia roztworu, → parametr nasycenia skały wodą). Wskutek wytrącania minerałów z wód podziemnych może następować cementacja osadu ograniczająca krążenie wód i następują zmiany chemizmu wód. Przy ocenie kierunku przebiegu mechanizmów wytrącania (bądź rozpuszczania) są używane zasady równowagi termodynamicznej współdziałania wód, minerałów i gazów. → Rozpuszczanie, → Bariera hydrogeochemiczna, → Kolmatacja.[AM].

Czym jest Wytrącanie; strącanie znaczenie w Słownik definicje W