Wytrącanie; strącanie co to jest
Co to jest Wytrącanie; strącanie, wypadanie. Wyjaśnienie wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Wypadanie Strącanie Wytrącanie

Definicja WYTRĄCANIE; STRĄCANIE, WYPADANIE: Wytrącanie; strącanie, wypadanie
Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na przejściu substancji rozpuszczonych w formę stałą (osad, minerał). Bezpośrednią powodem tego zjawiska mogą być zmiany warunków fizycznych (na przykład → temperatury, ciśnienia), chemicznych (((na przykład pH, Eh → mineralizacji, zakłócenie równowagi wodno-gazowej), a nawet postęp ustalonych mikroorganizmów. W. minerałów z wód podziemnych zachodzi najczęściej w wypadku, gdy woda osiągnie stan nasycenia względem wytrącającego się minerału (→ parametr nasycenia roztworu, → parametr nasycenia skały wodą). Wskutek wytrącania minerałów z wód podziemnych może następować cementacja osadu ograniczająca krążenie wód i następują zmiany chemizmu wód. Przy ocenie kierunku przebiegu mechanizmów wytrącania (bądź rozpuszczania) są używane zasady równowagi termodynamicznej współdziałania wód, minerałów i gazów. → Rozpuszczanie, → Bariera hydrogeochemiczna, → Kolmatacja.[AM].

Słownik Woda Spągowa:
Znaczenie podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni wytrącanie; strącanie, wypadanie.
Słownik Współczynnik Regresji Źródła Α:
Znaczenie regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między wytrącanie; strącanie, wypadanie.
Słownik Woda Witriolowa:
Znaczenie Woda witriolowa → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-żelazista o bardzo niskim pH (pomiędzy 1 a 2).[JD wytrącanie; strącanie, wypadanie.
Słownik Wskaźniki Zanieczyszczenia Środowiska:
Znaczenie zanieczyszczenia środowiska Substancje zarówno naturalne, występujące w środowisku, jak i sztuczne (zsyntetyzowane poprzez człowieka), których obecność albo/i poziom stężenia są używane do oceny wytrącanie; strącanie, wypadanie.
Słownik Współczynnik Przepuszczalności Kp; Przepuszczalność, P. Wewnętrzna:
Znaczenie przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej wytrącanie; strącanie, wypadanie.

Czym jest Wytrącanie; strącanie znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: