Wznoszenie się (wznios co to jest
Co to jest WZNOSZENIE SIĘ (WZNIOS) ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH; PODNOSZENIE SIĘ ZWIERCIADŁA WÓD.

Czy przydatne?

Co to jest Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych

Definicja WZNOSZENIE SIĘ (WZNIOS) ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH; PODNOSZENIE SIĘ ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH: Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych
Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie pompowania, odwodnienia itd). → Opadanie zwierciadła wód podziemnych.[AK].

Słownik Warunki Początkowe:
Znaczenie Warunki początkowe Poprzez w.p. symulacji rozumie się rozkład wartości wysokości hydraulicznej we wnętrzu obszaru i zespół warunków brzegowych najpierw procesu nieustalonego.[MR wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych co to jest.
Słownik Właściwości Fizykochemiczne (Wód):
Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych definicja.
Słownik Wody Podziemne (W Węższym Znaczeniu):
Znaczenie węższym znaczeniu) Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych co znaczy.
Słownik Wahania Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i sztucznych, w tym raczej zmiennego natężenia →infiltracji opadów, → ewapotranspiracji wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych słownik.
Słownik Woda Kapilarna:
Znaczenie występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Porusza się pod wpływem sił spójności i przylegania, tworząc na granicy → strefy saturacji i →strefy aeracji strefę wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych znaczenie.

Czym jest Wznoszenie się (wznios znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: