Wznoszenie się (wznios co to jest
Co to jest Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód.

Czy przydatne?

Co to jest Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych

Definicja WZNOSZENIE SIĘ (WZNIOS) ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH; PODNOSZENIE SIĘ ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH: Wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych
Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie pompowania, odwodnienia itd). → Opadanie zwierciadła wód podziemnych.[AK].

Słownik Wytrącanie; Strącanie, Wypadanie:
Znaczenie strącanie, wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na przejściu substancji rozpuszczonych w formę stałą (osad, minerał wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Wskaźnik Frakcjonowania; Wskaźnik Udziału Składników Wody Morskiej W Wodzie Opadowej:
Znaczenie frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Woda Żelazista:
Znaczenie Woda żelazista → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 10 mg/dm3 jonu żelazawego (Fe2+) i żelazowego (Fe3+).[JD wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna wznoszenie się (wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych.

Czym jest Wznoszenie się (wznios znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: