Zadanie odwrotne w co to jest
Co to jest Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji. Wyjaśnienie modelowaniu filtracji Obliczanie.

Czy przydatne?

Co to jest Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji

Definicja ZADANIE ODWROTNE W MODELOWANIU FILTRACJI: Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji
Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w badanym obszarze filtracji wód podziemnych. Najczęściej z.o. jest rozwiązywane dla ustalenia rozkładu wartości przewodności hydraulicznej.[MR].

Słownik Źródło Przelewowe:
Znaczenie Źródło powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o kształcie nieckowatym zostanie kompletnie wypełniony wodą, aż do krawędzi nieprzepuszczalnego obrzeżenia. Nadmiar wody, który nie może zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Związki Kompleksowe:
Znaczenie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Źródło Zatopione; Ź. Podwodne, Ź. Ukryte:
Znaczenie podwodne, ź. ukryte Skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu, maskowany poprzez wody powierzchniowe stojące albo płynące. W zależności od rodzaju zbiornika wód powierzchniowych zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Zbieżność Metody Iteracyjnej:
Znaczenie iteracyjnej Sposób iteracyjna rozwiązywania układu równań różnicowych jest zbieżna, jeśli różnica pomiędzy rozwiązaniem iteracyjnym układu a ścisłym rozwiązaniem odpowiadającego mu równania zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.

Czym jest Zadanie odwrotne w znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: