Zadanie odwrotne w co to jest
Co to jest Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji. Wyjaśnienie modelowaniu filtracji Obliczanie.

Czy przydatne?

Co to jest Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji

Definicja ZADANIE ODWROTNE W MODELOWANIU FILTRACJI: Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji
Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w badanym obszarze filtracji wód podziemnych. Najczęściej z.o. jest rozwiązywane dla ustalenia rozkładu wartości przewodności hydraulicznej.[MR].

Słownik Źródło Termalne; Ź. Cieplicze, Ź. Ciepłe:
Znaczenie cieplicze, ź. ciepłe Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wody głębokiego krążenia infiltracyjne albo juwenilne o temperaturze przekraczającej 20ºC (ryc. 140). W zależności od warunków zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Zasilanie Lateralne; Zasilanie Boczne:
Znaczenie Zasilanie lateralne; zasilanie boczne Zasilanie → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego) poprzez wody podziemne sąsiedniego zbiornika znajdującego się w bezpośrednim kontakcie.[SK zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Zasoby Zmienne:
Znaczenie Zasoby zmienne Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.

Czym jest Zadanie odwrotne w znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: