Zadanie odwrotne w co to jest
Co to jest Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji. Wyjaśnienie modelowaniu filtracji Obliczanie.

Czy przydatne?

Co to jest Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji

Definicja ZADANIE ODWROTNE W MODELOWANIU FILTRACJI: Zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji
Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w badanym obszarze filtracji wód podziemnych. Najczęściej z.o. jest rozwiązywane dla ustalenia rozkładu wartości przewodności hydraulicznej.[MR].

Słownik Zasoby Sprężyste Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Liczba wody, jaka wyzwala się w wyniku wywołanego pomniejszenia ciśnienia piezometrycznego, objętościowego pomniejszenia porów. Rozmiar z.s.w.p. zależy między innymi od współczynnika zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Złoże Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych → Zbiorowisko wód podziemnych, którego eksploatacja może przynosić korzyść gospodarczą. Woda ze z.w.p. może być ujmowana, pobierana i wykorzystana do celów użytkowych. Istotnymi cechami z zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Źródło Pulsujące; Ź. Tętniące, Ź. Intermitujące:
Znaczenie tętniące, ź. intermitujące Źródło, gdzie wypływ dzieje się z niewielkimi przerwami, w regularnych odstępach czasu. Wypływ ustaje, gdy → ciśnienie hydrostatyczne nie może przezwyciężyć oporu, jaki zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Zdrój:
Znaczenie Zdrój Pod nazwą z. rozumie się w j. polskim zarówno ujęte źródło, jak i otwór hydrogeologiczny (studnię), szczególnie z samowypływem, a również pkt. zaopatrzenia w wodę, w szczególności publiczny.[AK zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.
Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów zadanie odwrotne w modelowaniu filtracji.

Czym jest Zadanie odwrotne w znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: