Zadanie wprost w modelowaniu co to jest
Co to jest Zadanie wprost w modelowaniu filtracji. Wyjaśnienie filtracji Obliczanie wysokości.

Czy przydatne?

Co to jest Zadanie wprost w modelowaniu filtracji

Definicja ZADANIE WPROST W MODELOWANIU FILTRACJI: Zadanie wprost w modelowaniu filtracji
Obliczanie wysokości hydraulicznej w obszarze filtracji wód podziemnych na podstawie danych parametrów warstwy wodonośnej, jest to → przewodności i → pojemności wodnej i → warunków brzegowych i startowych.[MR].

Słownik Żele:
Znaczenie koloidalny w stanie skoagulowanym. Wyróżniamy → ż. rozpuszczalne (przechodzące w zole) i ż. nierozpuszczalne (nieodwracalne) nie mające takich umiejętności. W formie ż. w wodach podziemnych mogą zadanie wprost w modelowaniu filtracji.
Słownik Zwierciadło Napięte:
Znaczenie Zwierciadło napięte Zwierciadło wody, którego położenie i kształt są wymuszone spągiem wyżej leżącej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do → warstwy wodonośnej o zwierciadle napiętym.[TM zadanie wprost w modelowaniu filtracji.
Słownik Zalewisko:
Znaczenie Zalewisko Nagromadzenie wody w górniczej niecce obniżeniowej, jest to w partii terenu obniżonej wskutek podziemnej eksploatacji górniczej. → Zatopienie powierzchni terenu.[MR zadanie wprost w modelowaniu filtracji.
Słownik Zasadowość (Wody); Alkaliczność (Wody):
Znaczenie alkaliczność (wody) 1. Właściwość chemiczna wód określająca ich umiejętność do zobojętniania mocnych kwasów. O zasadowości decydują raczej obecne w wodzie wodorowęglany i węglany, mogą wpływać także zadanie wprost w modelowaniu filtracji.
Słownik Zdrój:
Znaczenie Zdrój Pod nazwą z. rozumie się w j. polskim zarówno ujęte źródło, jak i otwór hydrogeologiczny (studnię), szczególnie z samowypływem, a również pkt. zaopatrzenia w wodę, w szczególności publiczny.[AK zadanie wprost w modelowaniu filtracji.

Czym jest Zadanie wprost w modelowaniu znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: