Zagrożenie antropogeniczne co to jest
Co to jest Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Zagrożenie.

Czy przydatne?

Co to jest Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych

Definicja ZAGROŻENIE ANTROPOGENICZNE WÓD PODZIEMNYCH: Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych
Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i gazowe, odpady, ścieki i rurociągi przesyłowe), gospodarka komunalna (ścieki, odpady), rolnictwo i leśnictwo (nawozy, środki ochrony roślin, zabiegi melioracyjne i nawadniające) i transport (stacje i magazyny paliw, emisje gazowe, awarie ruchowe, zimowe utrzymanie dróg). Działalność ta może stanowić rzeczywiste //albo potencjalne → ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych.[AS].

Słownik Zagrożenie Wodne Kopalń:
Znaczenie kopalń Sposobność wdarcia albo niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) lub wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych i do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzającego zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Związki Kompleksowe:
Znaczenie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zasilanie Wód Podziemnych; Alimentacja:
Znaczenie podziemnych; alimentacja Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zatopienie Kopalni:
Znaczenie Wypełnienie wyrobiska wodą, niekiedy kurzawką. Dotyczy całej kopalni, jej części albo szybu. Może być przeprowadzone celowo, na przykład aby ugasić pożar albo przez wzgląd na likwidacją kopalni. Z.k zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zasoby Dyspozycyjne:
Znaczenie Liczba wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających się i możliwych do zastosowania gospodarczego przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Pojęcie z zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.

Czym jest Zagrożenie antropogeniczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: