Zagrożenie antropogeniczne co to jest
Co to jest Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Zagrożenie.

Czy przydatne?

Co to jest Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych

Definicja ZAGROŻENIE ANTROPOGENICZNE WÓD PODZIEMNYCH: Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych
Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i gazowe, odpady, ścieki i rurociągi przesyłowe), gospodarka komunalna (ścieki, odpady), rolnictwo i leśnictwo (nawozy, środki ochrony roślin, zabiegi melioracyjne i nawadniające) i transport (stacje i magazyny paliw, emisje gazowe, awarie ruchowe, zimowe utrzymanie dróg). Działalność ta może stanowić rzeczywiste //albo potencjalne → ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych.[AS].

Słownik Złoża Wydobywalne:
Znaczenie zasoby wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Źródło Zatopione; Ź. Podwodne, Ź. Ukryte:
Znaczenie podwodne, ź. ukryte Skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu, maskowany poprzez wody powierzchniowe stojące albo płynące. W zależności od rodzaju zbiornika wód powierzchniowych zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Źródło Przelewowe:
Znaczenie Źródło powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o kształcie nieckowatym zostanie kompletnie wypełniony wodą, aż do krawędzi nieprzepuszczalnego obrzeżenia. Nadmiar wody, który nie może zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zasoby Sprężyste Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Liczba wody, jaka wyzwala się w wyniku wywołanego pomniejszenia ciśnienia piezometrycznego, objętościowego pomniejszenia porów. Rozmiar z.s.w.p. zależy między innymi od współczynnika zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.

Czym jest Zagrożenie antropogeniczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: