Zagrożenie antropogeniczne co to jest
Co to jest Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Zagrożenie.

Czy przydatne?

Co to jest Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych

Definicja ZAGROŻENIE ANTROPOGENICZNE WÓD PODZIEMNYCH: Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych
Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i gazowe, odpady, ścieki i rurociągi przesyłowe), gospodarka komunalna (ścieki, odpady), rolnictwo i leśnictwo (nawozy, środki ochrony roślin, zabiegi melioracyjne i nawadniające) i transport (stacje i magazyny paliw, emisje gazowe, awarie ruchowe, zimowe utrzymanie dróg). Działalność ta może stanowić rzeczywiste //albo potencjalne → ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych.[AS].

Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zasoby Wzbudzone Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dodatkowa liczba wody w → bilansie wód podziemnych, jaką po stronie „dodatniej” można uwzględnić w razie, kiedy w konsekwencji eksploatacji wody i zdepresjonowania płytko zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Źródło Gorące:
Znaczenie występują regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu. Mogą także powstawać z wód infiltracyjnych (→woda infiltracyjna) przenikających na znaczącą głębokość (→ wody termalne zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zasoby Statyczne (Wiekowe) Wód Podziemnych:
Znaczenie wiekowe) wód podziemnych Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych.

Czym jest Zagrożenie antropogeniczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: