Zanieczyszczenia wód co to jest
Co to jest Zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja. Wyjaśnienie podziemnych; kontaminacja.

Czy przydatne?

Co to jest Zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja

Definicja ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH; KONTAMINACJA: Zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja
Mechanizmy prowadzące do zmian składu albo stanu wód podziemnych spowodowane bezpośrednią albo pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla jednego albo wszystkich celów, którym wody te mogłyby służyć w swym naturalnym stanie. Praktycznie jako zanieczyszczenie wód podziemnych należy traktować wszelakie zmiany ich składu chemicznego, spowodowane czynnikami naturalnymi, wewnętrznymi (geogenicznymi) i zewnętrznymi (antropogenicznymi). → Substancja zanieczyszczająca.[AS].

Słownik Zapotrzebowanie Na Wodę:
Znaczenie wodę Liczba wody na jednostkę czasu konieczna do zaspokojenia potrzeb ludności, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa w danej miejscowości, regionie, jednostce administracyjnej i tym podobne[JD zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.
Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.
Słownik Źródło Descenzyjne; Ź. Zstępujące, Ź. Grawitacyjne, Ź. Spływowe:
Znaczenie ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.
Słownik Zasilanie Lateralne; Zasilanie Boczne:
Znaczenie Zasilanie lateralne; zasilanie boczne Zasilanie → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego) poprzez wody podziemne sąsiedniego zbiornika znajdującego się w bezpośrednim kontakcie.[SK zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.

Czym jest Zanieczyszczenia wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: