Zanieczyszczenia wód co to jest
Co to jest Zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja. Wyjaśnienie podziemnych; kontaminacja.

Czy przydatne?

Co to jest Zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja

Definicja ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH; KONTAMINACJA: Zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja
Mechanizmy prowadzące do zmian składu albo stanu wód podziemnych spowodowane bezpośrednią albo pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla jednego albo wszystkich celów, którym wody te mogłyby służyć w swym naturalnym stanie. Praktycznie jako zanieczyszczenie wód podziemnych należy traktować wszelakie zmiany ich składu chemicznego, spowodowane czynnikami naturalnymi, wewnętrznymi (geogenicznymi) i zewnętrznymi (antropogenicznymi). → Substancja zanieczyszczająca.[AS].

Słownik Związki Kompleksowe:
Znaczenie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.
Słownik Złoże Wód Termalnych:
Znaczenie termalnych 1. Złoże zmineralizowanych → wód termalnych, z którego woda jest albo może być eksploatowana jako kopalina (woda lecznicza albo nośnik energii cieplnej). 2. Złoża wód nadających się do zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.
Słownik Źródło Gorące:
Znaczenie występują regularnie w obszarach czynnego albo wygasającego wulkanizmu. Mogą także powstawać z wód infiltracyjnych (→woda infiltracyjna) przenikających na znaczącą głębokość (→ wody termalne zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.
Słownik Źródło Okresowe; Źródło Efemeryczne:
Znaczenie źródło efemeryczne Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.
Słownik Zasada Superpozycji; Zasada Addytywności:
Znaczenie zasada addytywności Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma zanieczyszczenia wód podziemnych; kontaminacja.

Czym jest Zanieczyszczenia wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: