Zapach (wody co to jest
Co to jest Zapach (wody). Wyjaśnienie organoleptyczna oceniana raczej w analizach sanitarnych wody.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Zapach

Zapach (wody)
Właściwość organoleptyczna oceniana raczej w analizach sanitarnych wody. Wody podziemne nie wykazują najczęściej żadnego z. Ocenia się rodzaj z. (jakość) i jego intensywność (natężenie). Wrażenia węchowe zależą od indywidualnej wrażliwości osoby ocenającej, temperatury wody i ilości i jakości występujących w wodzie substancji. Przeprowadza się badania na zimno (znak „z”) i na gorąco (((znak „g”), podgrzewając wodę do 60°C. Wyróżnia się 3 fundamentalne ekipy z.: z. roślinne (R), na przykład roślinny, ziemisty, trawiasty, kwiatowy, torfowy; z. gnilne (G), na przykład gnilny, stęchły, zbutwiały, siarkowodoru; z. specyficzne (S), na przykład fekalny, fenolu, rybi, nafty, benzyny. Natężenie z. ustala się dzięki umownej skali: 0 – brak z.1 – z. bardzo słaby 2 – z. słaby 3 – z. wyraźny 4 – z. mocny 5 – z. bardzo mocny Z. wody ocenia się zarówno w terenie, jak i w laboratorium. Wody przeznaczone do celów pitnych nie powinny wykazywać z. specyficznych ani gnilnych, najwyżej słaby roślinny.[AM].

Czym jest Zapach (wody znaczenie w Słownik definicje Z