Zapach (wody co to jest
Co to jest Zapach (wody). Wyjaśnienie organoleptyczna oceniana raczej w analizach sanitarnych wody.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Zapach

Definicja ZAPACH (WODY): Zapach (wody)
Właściwość organoleptyczna oceniana raczej w analizach sanitarnych wody. Wody podziemne nie wykazują najczęściej żadnego z. Ocenia się rodzaj z. (jakość) i jego intensywność (natężenie). Wrażenia węchowe zależą od indywidualnej wrażliwości osoby ocenającej, temperatury wody i ilości i jakości występujących w wodzie substancji. Przeprowadza się badania na zimno (znak „z”) i na gorąco (((znak „g”), podgrzewając wodę do 60°C. Wyróżnia się 3 fundamentalne ekipy z.: z. roślinne (R), na przykład roślinny, ziemisty, trawiasty, kwiatowy, torfowy; z. gnilne (G), na przykład gnilny, stęchły, zbutwiały, siarkowodoru; z. specyficzne (S), na przykład fekalny, fenolu, rybi, nafty, benzyny. Natężenie z. ustala się dzięki umownej skali: 0 – brak z.1 – z. bardzo słaby 2 – z. słaby 3 – z. wyraźny 4 – z. mocny 5 – z. bardzo mocny Z. wody ocenia się zarówno w terenie, jak i w laboratorium. Wody przeznaczone do celów pitnych nie powinny wykazywać z. specyficznych ani gnilnych, najwyżej słaby roślinny.[AM].

Słownik Zanieczyszczenia Wód Podziemnych; Kontaminacja:
Znaczenie wód podziemnych; kontaminacja Mechanizmy prowadzące do zmian składu albo stanu wód podziemnych spowodowane bezpośrednią albo pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla zapach (wody).
Słownik Zasoby Zmienne:
Znaczenie Zasoby zmienne Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK zapach (wody).
Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości zapach (wody).
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy zapach (wody).
Słownik Żele:
Znaczenie koloidalny w stanie skoagulowanym. Wyróżniamy → ż. rozpuszczalne (przechodzące w zole) i ż. nierozpuszczalne (nieodwracalne) nie mające takich umiejętności. W formie ż. w wodach podziemnych mogą zapach (wody).

Czym jest Zapach (wody znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: