Zasada superpozycji; zasada co to jest
Co to jest Zasada superpozycji; zasada addytywności. Wyjaśnienie addytywności Pośrednia sposób.

Czy przydatne?

Co to jest Zasada superpozycji; zasada addytywności

Definicja ZASADA SUPERPOZYCJI; ZASADA ADDYTYWNOŚCI: Zasada superpozycji; zasada addytywności
Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma powodami: suma przyczyn wywołuje skutek będący sumą skutków od poszczególnych przyczyn. Z.s. jest słuszna tylko dla mechanizmów liniowych opisanych równaniami liniowymi, gdzie parametry nie zależą od wartości funkcji (jest to od wysokości hydrau­licznej H albo stężenia C). W najprostszym przypadku: depresję wypadkową, wywołaną robotą zespołu studzien, możemy obliczyć jako sumę depresji spowodowanych robotą każdej ze studni zespołu.[TM].

Słownik Źródło Wody Mineralnej:
Znaczenie Źródło wody mineralnej Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wodę, która zawiera ponad 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych pochodzenia geogenicznego. → Źródło.[TB i DM zasada superpozycji; zasada addytywności.
Słownik Zwierciadło Napięte:
Znaczenie Zwierciadło napięte Zwierciadło wody, którego położenie i kształt są wymuszone spągiem wyżej leżącej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do → warstwy wodonośnej o zwierciadle napiętym.[TM zasada superpozycji; zasada addytywności.
Słownik Zasoby Naturalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające pod wpływem czynników przyrodniczych: opadów atmosferycznych, → infiltracji, → influacji, → kondensacji pary wodnej, mechanizmów juwenilnych.[SK zasada superpozycji; zasada addytywności.
Słownik Zasoby Wodne:
Znaczenie zasoby wodne Całość wód (powierzchniowych i podziemnych) możliwych do użytkowania.[AK zasada superpozycji; zasada addytywności.
Słownik Zasięg Parowania Z Wód Podziemnych:
Znaczenie Zasięg parowania z wód podziemnych Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK zasada superpozycji; zasada addytywności.

Czym jest Zasada superpozycji; zasada znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: