Zasada superpozycji; zasada co to jest
Co to jest Zasada superpozycji; zasada addytywności. Wyjaśnienie addytywności Pośrednia sposób.

Czy przydatne?

Co to jest Zasada superpozycji; zasada addytywności

Definicja ZASADA SUPERPOZYCJI; ZASADA ADDYTYWNOŚCI: Zasada superpozycji; zasada addytywności
Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma powodami: suma przyczyn wywołuje skutek będący sumą skutków od poszczególnych przyczyn. Z.s. jest słuszna tylko dla mechanizmów liniowych opisanych równaniami liniowymi, gdzie parametry nie zależą od wartości funkcji (jest to od wysokości hydrau­licznej H albo stężenia C). W najprostszym przypadku: depresję wypadkową, wywołaną robotą zespołu studzien, możemy obliczyć jako sumę depresji spowodowanych robotą każdej ze studni zespołu.[TM].

Słownik Zbiornik Krasowy:
Znaczenie masywach węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych strukturach tektonicznych, o bardzo zróżnicowanej morfologii terenu występuje z.k. typu „Aliou”. Charakteryzuje się pełnym postępem zasada superpozycji; zasada addytywności.
Słownik Znacznik:
Znaczenie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę zasada superpozycji; zasada addytywności.
Słownik Zwierciadło Swobodne; Powierzchnia Swobodna:
Znaczenie swobodne; powierzchnia swobodna Powierzchnia fikcyjna oddzielająca strefę wód gruntowych od wstęgi wód kaplilarnych. W punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu zasada superpozycji; zasada addytywności.
Słownik Zanieczyszczenia Wód Podziemnych; Kontaminacja:
Znaczenie wód podziemnych; kontaminacja Mechanizmy prowadzące do zmian składu albo stanu wód podziemnych spowodowane bezpośrednią albo pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla zasada superpozycji; zasada addytywności.
Słownik Zasoby Wodne:
Znaczenie zasoby wodne Całość wód (powierzchniowych i podziemnych) możliwych do użytkowania.[AK zasada superpozycji; zasada addytywności.

Czym jest Zasada superpozycji; zasada znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: