Zasięg parowania z wód co to jest
Co to jest Zasięg parowania z wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Głębokość, z jakiej woda.

Czy przydatne?

Co to jest Zasięg parowania z wód podziemnych

Definicja ZASIĘG PAROWANIA Z WÓD PODZIEMNYCH: Zasięg parowania z wód podziemnych
Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK].

Słownik Zasoby Statyczne (Wiekowe) Wód Podziemnych:
Znaczenie wiekowe) wód podziemnych Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w zasięg parowania z wód podziemnych.
Słownik Zdrój:
Znaczenie Zdrój Pod nazwą z. rozumie się w j. polskim zarówno ujęte źródło, jak i otwór hydrogeologiczny (studnię), szczególnie z samowypływem, a również pkt. zaopatrzenia w wodę, w szczególności publiczny.[AK zasięg parowania z wód podziemnych.
Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie zasięg parowania z wód podziemnych.
Słownik Źródło Pulsujące; Ź. Tętniące, Ź. Intermitujące:
Znaczenie tętniące, ź. intermitujące Źródło, gdzie wypływ dzieje się z niewielkimi przerwami, w regularnych odstępach czasu. Wypływ ustaje, gdy → ciśnienie hydrostatyczne nie może przezwyciężyć oporu, jaki zasięg parowania z wód podziemnych.
Słownik Związki Organiczne W Wodach Podziemnych:
Znaczenie w wodach podziemnych Kluczową rolę pośród z.o.ww.p. odgrywają kwasy karboksylowe szeregów alifatycznego i aromatycznego i fenole. Do najczęściej spotykanych należą jednokarboksylowe kwasy szeregu zasięg parowania z wód podziemnych.

Czym jest Zasięg parowania z wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: