Zasilanie rozproszone źródła co to jest
Co to jest Zasilanie rozproszone źródła krasowego. Wyjaśnienie krasowego Rozproszone zasilanie →.

Czy przydatne?

Co to jest Zasilanie rozproszone źródła krasowego

Definicja ZASILANIE ROZPROSZONE ŹRÓDŁA KRASOWEGO: Zasilanie rozproszone źródła krasowego
Rozproszone zasilanie → źródła krasowego poprzez → strefę wadyczną albo poprzez przepuszczalny nadkład.[AR].

Słownik Zasoby Wydobywalne:
Znaczenie złoża wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować zasilanie rozproszone źródła krasowego.
Słownik Żele:
Znaczenie koloidalny w stanie skoagulowanym. Wyróżniamy → ż. rozpuszczalne (przechodzące w zole) i ż. nierozpuszczalne (nieodwracalne) nie mające takich umiejętności. W formie ż. w wodach podziemnych mogą zasilanie rozproszone źródła krasowego.
Słownik Zasypka (Na Dnie Studni):
Znaczenie studni) Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej albo → studni bezfiltrowej, w przeciwieństwie od → obsypki rozmieszczonej → w studni filtrowej wzdłuż części roboczej filtru.[AK zasilanie rozproszone źródła krasowego.
Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie zasilanie rozproszone źródła krasowego.
Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK zasilanie rozproszone źródła krasowego.

Czym jest Zasilanie rozproszone źródła znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: