Zasoby dyspozycyjne co to jest
Co to jest Zasoby dyspozycyjne. Wyjaśnienie wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających.

Czy przydatne?

Co to jest Dyspozycyjne Zasoby

Zasoby dyspozycyjne
Liczba wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających się i możliwych do zastosowania gospodarczego przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Pojęcie z.d., wynikająca z regulaminów obowiązujących w Polsce (Rozp. MOŚZNiL z 23.08.1994 r., DzURP nr 93, poz. 444 § 2.1), jest następująca: „zasoby wód podziemnych z obszaru bilansowego, możliwe do zagospodarowania w ustalonych warunkach środowiskowych i hydrogeologicznych bez wskazywania lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujęć”.[SK].

Czym jest Zasoby dyspozycyjne znaczenie w Słownik definicje Z