Zasoby dyspozycyjne co to jest
Co to jest Zasoby dyspozycyjne. Wyjaśnienie wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających.

Czy przydatne?

Co to jest Dyspozycyjne Zasoby

Definicja ZASOBY DYSPOZYCYJNE: Zasoby dyspozycyjne
Liczba wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających się i możliwych do zastosowania gospodarczego przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Pojęcie z.d., wynikająca z regulaminów obowiązujących w Polsce (Rozp. MOŚZNiL z 23.08.1994 r., DzURP nr 93, poz. 444 § 2.1), jest następująca: „zasoby wód podziemnych z obszaru bilansowego, możliwe do zagospodarowania w ustalonych warunkach środowiskowych i hydrogeologicznych bez wskazywania lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujęć”.[SK].

Słownik Złoże Wód Termalnych:
Znaczenie termalnych 1. Złoże zmineralizowanych → wód termalnych, z którego woda jest albo może być eksploatowana jako kopalina (woda lecznicza albo nośnik energii cieplnej). 2. Złoża wód nadających się do zasoby dyspozycyjne.
Słownik Zasada Superpozycji; Zasada Addytywności:
Znaczenie zasada addytywności Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma zasoby dyspozycyjne.
Słownik Zadanie Odwrotne W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w zasoby dyspozycyjne.
Słownik Zalewanie Badawcze:
Znaczenie Wprowadzenie wody do szybiku, otworu hydrogeologicznego, studni w celu ustalenia podstawowych właściwości hydrogeologicznych utworów w strefie aeracji i saturacji (ryc. 130). → Pompowanie badawcze, → zasoby dyspozycyjne.
Słownik Żelazo Fe:
Znaczenie najpospolitszych metali skorupy ziemskiej, występujący w wodach podziemnych powszechnie, ale w ilościach podrzędnych. Tworzy zarówno roztwory rzeczywiste, jak i formy koloidalne i zawiesiny zasoby dyspozycyjne.

Czym jest Zasoby dyspozycyjne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: