Zasoby eksploatacyjne co to jest
Co to jest Zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Dopuszczalna.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych

Definicja ZASOBY EKSPLOATACYJNE (UJĘCIA) WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych
Dopuszczalna liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska i warunkami techniczno-ekonomicznymi poboru wody. Zasoby eksploatacyjne są wyrażane w jednostkach objętościowych w jednostce czasu (m3/h, m3/d) przy odpowiedniej depresji. Określa się je z jednoczesnym wyznaczeniem → obszaru zasobowego i z uwzględnieniem → zasobów dyspozycyjnych zbiornika wód podziemnych, w obrębie którego znajduje się ujęcie.[SK].

Słownik Źródło Wody Słodkiej; Źródło Zwykłe:
Znaczenie słodkiej; źródło zwyczajne Źródło, którego wody charakteryzują się niską mineralizacją, zawierającą 100-500 mg/dm3 rozpuszczonych substancji stałych. Wysłodzenie wód jest efektem intensywnego zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.
Słownik Zasilanie Rozproszone Źródła Krasowego:
Znaczenie Zasilanie rozproszone źródła krasowego Rozproszone zasilanie → źródła krasowego poprzez → strefę wadyczną albo poprzez przepuszczalny nadkład.[AR zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.
Słownik Zalewisko:
Znaczenie Zalewisko Nagromadzenie wody w górniczej niecce obniżeniowej, jest to w partii terenu obniżonej wskutek podziemnej eksploatacji górniczej. → Zatopienie powierzchni terenu.[MR zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.
Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.
Słownik Żelazo Fe:
Znaczenie najpospolitszych metali skorupy ziemskiej, występujący w wodach podziemnych powszechnie, ale w ilościach podrzędnych. Tworzy zarówno roztwory rzeczywiste, jak i formy koloidalne i zawiesiny zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.

Czym jest Zasoby eksploatacyjne (ujęcia znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: