Zasoby eksploatacyjne co to jest
Co to jest Zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Dopuszczalna.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych

Definicja ZASOBY EKSPLOATACYJNE (UJĘCIA) WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych
Dopuszczalna liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska i warunkami techniczno-ekonomicznymi poboru wody. Zasoby eksploatacyjne są wyrażane w jednostkach objętościowych w jednostce czasu (m3/h, m3/d) przy odpowiedniej depresji. Określa się je z jednoczesnym wyznaczeniem → obszaru zasobowego i z uwzględnieniem → zasobów dyspozycyjnych zbiornika wód podziemnych, w obrębie którego znajduje się ujęcie.[SK].

Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.
Słownik Zagrożenie Geogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie geogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i ilości wód podziemnych (zasobów) wynikające z istnienia naturalnych „ognisk zanieczyszczeń”, na przykład wody morskie i oceaniczne, zasolone wody zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.
Słownik Związki Organiczne W Wodach Podziemnych:
Znaczenie w wodach podziemnych Kluczową rolę pośród z.o.ww.p. odgrywają kwasy karboksylowe szeregów alifatycznego i aromatycznego i fenole. Do najczęściej spotykanych należą jednokarboksylowe kwasy szeregu zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.
Słownik Zasilanie Wód Podziemnych; Alimentacja:
Znaczenie podziemnych; alimentacja Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.
Słownik Zlewnia Podziemna:
Znaczenie Region, z któreg → wody podziemne odpł­wają do tego samego mechanizmu drenażowego. Z.p. pod względem zajmowanej powierzchni regularnie ma rozmiar zbliżoną do zlewni p­wierzchniowej. → Dział wód zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych.

Czym jest Zasoby eksploatacyjne (ujęcia znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: