Zasoby naturalne wód co to jest
Co to jest Zasoby naturalne wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zasoby wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby naturalne wód podziemnych

Definicja ZASOBY NATURALNE WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby naturalne wód podziemnych
Zasoby wód podziemnych powstające pod wpływem czynników przyrodniczych: opadów atmosferycznych, → infiltracji, → influacji, → kondensacji pary wodnej, mechanizmów juwenilnych.[SK].

Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów zasoby naturalne wód podziemnych.
Słownik Zawodnienie Kopalni:
Znaczenie Zawodnienie kopalni Natężenie sumarycznego naturalnego dopływu wody do kopalni. → Dopływ do kopalni.[MR zasoby naturalne wód podziemnych.
Słownik Zdolności Ochronne Strefy Aeracji:
Znaczenie ochronne strefy aeracji Z.o.spółka akcyjna względem wód podziemnych zależą raczej od litologii i miąższości tej strefy. Bardzo ważne są → umiejętności ochronne gleb, stanowiących przypowierzchniową zasoby naturalne wód podziemnych.
Słownik Zagrożenie Antropogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie antropogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i zasoby naturalne wód podziemnych.
Słownik Źródło Krasowe:
Znaczenie Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za zasoby naturalne wód podziemnych.

Czym jest Zasoby naturalne wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: