Zasoby naturalne wód co to jest
Co to jest Zasoby naturalne wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zasoby wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby naturalne wód podziemnych

Definicja ZASOBY NATURALNE WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby naturalne wód podziemnych
Zasoby wód podziemnych powstające pod wpływem czynników przyrodniczych: opadów atmosferycznych, → infiltracji, → influacji, → kondensacji pary wodnej, mechanizmów juwenilnych.[SK].

Słownik Zubożenie Wód Podziemnych; Degradacja Ilościowa; Zagrożenie Zasobowe:
Znaczenie podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe Pomniejszenie naturalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wskutek nadmiernej ich eksploatacji, prowadzonego odwodnienia górniczego albo zasoby naturalne wód podziemnych.
Słownik Zasięg Parowania Z Wód Podziemnych:
Znaczenie Zasięg parowania z wód podziemnych Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK zasoby naturalne wód podziemnych.
Słownik Zagrożenie Antropogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie antropogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i zasoby naturalne wód podziemnych.
Słownik Zatrucie Wód:
Znaczenie Zanieczyszczenie wód substancjami wywierającymi toksyczne wpływ na organizmy żywe. Stwarza zagrożenie chorobotwórcze albo wręcz uniemożliwia postęp naturalnego życia organicznego w wodach.[AS zasoby naturalne wód podziemnych.
Słownik Zasilanie Punktowe Źródła Krasowego:
Znaczenie Zasilanie punktowe źródła krasowego Zasilanie → źródła krasowego, raczej punktowo poprzez ponory.[AR zasoby naturalne wód podziemnych.

Czym jest Zasoby naturalne wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: