Zasoby odnawialne co to jest
Co to jest Zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Liczba wody.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych

Definicja ZASOBY ODNAWIALNE (DYNAMICZNE) WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych
Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy od stopnia odnawialności, jest to dopływu z obszarów zasilania do strefy saturacji, a z drugiej strony od ubytku w konsekwencji naturalnego drenażu do rzek, jezior i mórz i drenażu sztucznego (ujęcia wód podziemnych, odwadnianie kopalń i tym podobne). Wielkości te (dopływ i odpływ) są zbliżone (przyjmuje się, iż w okresie wieloletnim są równe), dlatego do oceny z.o.w.p. są służące pomiędzy innymi sposoby oparte zarówno na wielkości dopływu, jak i odpływu ze zbiornika wód podziemnych.[SK].

Słownik Zatopienie Kopalni:
Znaczenie Wypełnienie wyrobiska wodą, niekiedy kurzawką. Dotyczy całej kopalni, jej części albo szybu. Może być przeprowadzone celowo, na przykład aby ugasić pożar albo przez wzgląd na likwidacją kopalni. Z.k zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.
Słownik Zatwierdzanie Projektów Prac/Badań Geologicznych I Dokumentacji:
Znaczenie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.
Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.
Słownik Źródło Wody Mineralnej:
Znaczenie Źródło wody mineralnej Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wodę, która zawiera ponad 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych pochodzenia geogenicznego. → Źródło.[TB i DM zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.
Słownik Zanieczyszczenie Środowiska:
Znaczenie środowiska Antropogeniczne, negatywne przeobrażenie przedmiotów → środowiska naturalnego. Wywoływane jest wprowadzeniem poprzez człowieka do środowiska zanieczyszczeń stałych, ciekłych albo gazowych zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.

Czym jest Zasoby odnawialne (dynamiczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: