Zasoby odnawialne co to jest
Co to jest Zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Liczba wody.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych

Definicja ZASOBY ODNAWIALNE (DYNAMICZNE) WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych
Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy od stopnia odnawialności, jest to dopływu z obszarów zasilania do strefy saturacji, a z drugiej strony od ubytku w konsekwencji naturalnego drenażu do rzek, jezior i mórz i drenażu sztucznego (ujęcia wód podziemnych, odwadnianie kopalń i tym podobne). Wielkości te (dopływ i odpływ) są zbliżone (przyjmuje się, iż w okresie wieloletnim są równe), dlatego do oceny z.o.w.p. są służące pomiędzy innymi sposoby oparte zarówno na wielkości dopływu, jak i odpływu ze zbiornika wód podziemnych.[SK].

Słownik Żele:
Znaczenie koloidalny w stanie skoagulowanym. Wyróżniamy → ż. rozpuszczalne (przechodzące w zole) i ż. nierozpuszczalne (nieodwracalne) nie mające takich umiejętności. W formie ż. w wodach podziemnych mogą zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.
Słownik Źródło Meteoryczne:
Znaczenie Źródło meteoryczne Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.
Słownik Zlewnia Podziemna:
Znaczenie Region, z któreg → wody podziemne odpł­wają do tego samego mechanizmu drenażowego. Z.p. pod względem zajmowanej powierzchni regularnie ma rozmiar zbliżoną do zlewni p­wierzchniowej. → Dział wód zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.
Słownik Zagrożenie Antropogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie antropogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych.

Czym jest Zasoby odnawialne (dynamiczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: