Zasoby regionalne wód co to jest
Co to jest Zasoby regionalne wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zasoby wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby regionalne wód podziemnych

Definicja ZASOBY REGIONALNE WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby regionalne wód podziemnych
Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości uwzględnia się zarówno →zasoby statyczne, jak i → zasoby odnawialne (dynamiczne), przy założeniu gwarantowanej ich ilości w określonym przedziale czasowym, na przykład 90-95% czasu. [SK, AK].

Słownik Zwierciadło Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od strefy aeracji (strefę kapilarną od strefy podziemnych wód swobodnych, wolnych). Woda podziemna występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny zasoby regionalne wód podziemnych.
Słownik Zasoby Wzbudzone Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dodatkowa liczba wody w → bilansie wód podziemnych, jaką po stronie „dodatniej” można uwzględnić w razie, kiedy w konsekwencji eksploatacji wody i zdepresjonowania płytko zasoby regionalne wód podziemnych.
Słownik Żelazo Fe:
Znaczenie najpospolitszych metali skorupy ziemskiej, występujący w wodach podziemnych powszechnie, ale w ilościach podrzędnych. Tworzy zarówno roztwory rzeczywiste, jak i formy koloidalne i zawiesiny zasoby regionalne wód podziemnych.
Słownik Zatwierdzanie Projektów Prac/Badań Geologicznych I Dokumentacji:
Znaczenie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie zasoby regionalne wód podziemnych.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK zasoby regionalne wód podziemnych.

Czym jest Zasoby regionalne wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: