Zasoby regionalne wód co to jest
Co to jest Zasoby regionalne wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zasoby wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby regionalne wód podziemnych

Definicja ZASOBY REGIONALNE WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby regionalne wód podziemnych
Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości uwzględnia się zarówno →zasoby statyczne, jak i → zasoby odnawialne (dynamiczne), przy założeniu gwarantowanej ich ilości w określonym przedziale czasowym, na przykład 90-95% czasu. [SK, AK].

Słownik Zdolności Ochronne Strefy Aeracji:
Znaczenie ochronne strefy aeracji Z.o.spółka akcyjna względem wód podziemnych zależą raczej od litologii i miąższości tej strefy. Bardzo ważne są → umiejętności ochronne gleb, stanowiących przypowierzchniową zasoby regionalne wód podziemnych.
Słownik Źródło Dyslokacyjne; Źródło Uskokowe:
Znaczenie źródło uskokowe Źródło wypływające wzdłuż płaszczyzny uskokowej, której regularnie towarzyszy strefa intensywnych spękań i druzgotu tektonicznego. Charakteryzuje się stałością wydatku, temperatury zasoby regionalne wód podziemnych.
Słownik Źródło Przelewowe:
Znaczenie Źródło powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o kształcie nieckowatym zostanie kompletnie wypełniony wodą, aż do krawędzi nieprzepuszczalnego obrzeżenia. Nadmiar wody, który nie może zasoby regionalne wód podziemnych.
Słownik Zasoby Zmienne:
Znaczenie Zasoby zmienne Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK zasoby regionalne wód podziemnych.
Słownik Źródło Ascenzyjne; Ź. Wstępujące, Ź. Podpływowe:
Znaczenie ź. wstępujące, ź. podpływowe Źródło, do którego woda pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego podnosi się w pustkach skalnych (porach albo szczelinach) w końcowym odcinku do góry i wypływa na zasoby regionalne wód podziemnych.

Czym jest Zasoby regionalne wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: