Zasoby stałe co to jest
Co to jest Zasoby stałe. Wyjaśnienie jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu.

Czy przydatne?

Co to jest Stałe Zasoby

Definicja ZASOBY STAŁE: Zasoby stałe
Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK].

Słownik Zdolności Ochronne Nadkładu:
Znaczenie ochronne nadkładu Ochrona zbiorników wód podziemnych zależy od budowy → nadkładu poziomu wodonośnego. Dobre umiejętności ochronne wynikają z obecności w nadkładzie skał izolujących o małym → zasoby stałe.
Słownik Zasilanie Rozproszone Źródła Krasowego:
Znaczenie Zasilanie rozproszone źródła krasowego Rozproszone zasilanie → źródła krasowego poprzez → strefę wadyczną albo poprzez przepuszczalny nadkład.[AR zasoby stałe.
Słownik Zasada Superpozycji; Zasada Addytywności:
Znaczenie zasada addytywności Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma zasoby stałe.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w zasoby stałe.
Słownik Zapotrzebowanie Na Wodę:
Znaczenie wodę Liczba wody na jednostkę czasu konieczna do zaspokojenia potrzeb ludności, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa w danej miejscowości, regionie, jednostce administracyjnej i tym podobne[JD zasoby stałe.

Czym jest Zasoby stałe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: