Zasoby sztuczne wód co to jest
Co to jest Zasoby sztuczne wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zasoby wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby sztuczne wód podziemnych

Definicja ZASOBY SZTUCZNE WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby sztuczne wód podziemnych
Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK].

Słownik Złoża Wydobywalne:
Znaczenie zasoby wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować zasoby sztuczne wód podziemnych.
Słownik Źródło Okresowe; Źródło Efemeryczne:
Znaczenie źródło efemeryczne Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne zasoby sztuczne wód podziemnych.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym zasoby sztuczne wód podziemnych.
Słownik Zawiesina; Suspensja:
Znaczenie suspensja Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być zasoby sztuczne wód podziemnych.
Słownik Źródło Dyslokacyjne; Źródło Uskokowe:
Znaczenie źródło uskokowe Źródło wypływające wzdłuż płaszczyzny uskokowej, której regularnie towarzyszy strefa intensywnych spękań i druzgotu tektonicznego. Charakteryzuje się stałością wydatku, temperatury zasoby sztuczne wód podziemnych.

Czym jest Zasoby sztuczne wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: