zasoby wydobywalne co to jest
Co to jest zasoby wydobywalne. Wyjaśnienie wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która.

Czy przydatne?

Co to jest Wydobywalne Zasoby

Definicja ZASOBY WYDOBYWALNE: zasoby wydobywalne, złoża wydobywalne
Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować. Ograniczenia wynikają z niskiej opłacalności wydobycia (wysokie wydatki) i trudności technicznych (nieznane technologie bądź trudne warunki geologiczne). Pomimo, iż aktualnie wybrane znane złoża nie są zasobami wydobywalnymi, nie znaczy to, iż nie staną się nimi w przyszłości. Wspólnie z postępem technologii i ciągle malejącymi światowymi zasobami paliw wkrótce może się okazać, iż dziś nieopłacalne jutro mogą być uznane za dostępne.Angielska nazwa zasobów wydobywalnych to recoverable resources.

Słownik Żelazo Fe:
Znaczenie najpospolitszych metali skorupy ziemskiej, występujący w wodach podziemnych powszechnie, ale w ilościach podrzędnych. Tworzy zarówno roztwory rzeczywiste, jak i formy koloidalne i zawiesiny zasoby wydobywalne.
Słownik Źródło Termalne; Ź. Cieplicze, Ź. Ciepłe:
Znaczenie cieplicze, ź. ciepłe Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wody głębokiego krążenia infiltracyjne albo juwenilne o temperaturze przekraczającej 20ºC (ryc. 140). W zależności od warunków zasoby wydobywalne.
Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie zasoby wydobywalne.
Słownik Zagrożenie Wodne Kopalń:
Znaczenie kopalń Sposobność wdarcia albo niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) lub wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych i do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzającego zasoby wydobywalne.
Słownik Zasięg Parowania Z Wód Podziemnych:
Znaczenie Zasięg parowania z wód podziemnych Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK zasoby wydobywalne.

Czym jest zasoby wydobywalne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: