Zasoby wzbudzone wód co to jest
Co to jest Zasoby wzbudzone wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Dodatkowa liczba wody w →.

Czy przydatne?

Co to jest Zasoby wzbudzone wód podziemnych

Definicja ZASOBY WZBUDZONE WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby wzbudzone wód podziemnych
Dodatkowa liczba wody w → bilansie wód podziemnych, jaką po stronie „dodatniej” można uwzględnić w razie, kiedy w konsekwencji eksploatacji wody i zdepresjonowania płytko występującego zwierciadła następuje zredukowanie → ewapotranspiracji i tym samym wzrasta rozmiar → infiltracji efektywnej.[SK].

Słownik Zbiornik Krasowy Zamknięty:
Znaczenie zamknięty Termin służący do basenu krasowego charakteryzującego się zamkniętymi granicami hydrodynamicznymi (→ granica (mechanizmu wodonośnego)). W jego zasięgu drenaż jest wyłącznie wewnętrzny i zasoby wzbudzone wód podziemnych.
Słownik Zasilanie Lateralne; Zasilanie Boczne:
Znaczenie Zasilanie lateralne; zasilanie boczne Zasilanie → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego) poprzez wody podziemne sąsiedniego zbiornika znajdującego się w bezpośrednim kontakcie.[SK zasoby wzbudzone wód podziemnych.
Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g zasoby wzbudzone wód podziemnych.
Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują zasoby wzbudzone wód podziemnych.
Słownik Zwierciadło Wód Zawieszonych:
Znaczenie zawieszonych Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach (→ poziom wodonośny zawieszony) albo innych nieciągłych formach utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych w obrębie → strefy zasoby wzbudzone wód podziemnych.

Czym jest Zasoby wzbudzone wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: