Zasoby zmienne co to jest
Co to jest Zasoby zmienne. Wyjaśnienie zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych.

Czy przydatne?

Co to jest Zmienne Zasoby

Definicja ZASOBY ZMIENNE: Zasoby zmienne
Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK].

Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym zasoby zmienne.
Słownik Zapotrzebowanie Na Wodę:
Znaczenie wodę Liczba wody na jednostkę czasu konieczna do zaspokojenia potrzeb ludności, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa w danej miejscowości, regionie, jednostce administracyjnej i tym podobne[JD zasoby zmienne.
Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie zasoby zmienne.
Słownik Zwierciadło Wód Zawieszonych:
Znaczenie zawieszonych Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach (→ poziom wodonośny zawieszony) albo innych nieciągłych formach utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych w obrębie → strefy zasoby zmienne.
Słownik Zasoby Statyczne (Wiekowe) Wód Podziemnych:
Znaczenie wiekowe) wód podziemnych Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w zasoby zmienne.

Czym jest Zasoby zmienne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: