Zasypka (na dnie studni co to jest
Co to jest Zasypka (na dnie studni). Wyjaśnienie Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej.

Czy przydatne?

Co to jest Zasypka (na dnie studni)

Definicja ZASYPKA (NA DNIE STUDNI): Zasypka (na dnie studni)
Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej albo → studni bezfiltrowej, w przeciwieństwie od → obsypki rozmieszczonej → w studni filtrowej wzdłuż części roboczej filtru.[AK].

Słownik Zubożenie Wód Podziemnych; Degradacja Ilościowa; Zagrożenie Zasobowe:
Znaczenie podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe Pomniejszenie naturalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wskutek nadmiernej ich eksploatacji, prowadzonego odwodnienia górniczego albo zasypka (na dnie studni).
Słownik Żele:
Znaczenie koloidalny w stanie skoagulowanym. Wyróżniamy → ż. rozpuszczalne (przechodzące w zole) i ż. nierozpuszczalne (nieodwracalne) nie mające takich umiejętności. W formie ż. w wodach podziemnych mogą zasypka (na dnie studni).
Słownik Zbiornik Artezyjski:
Znaczenie → Zbiornik wód podziemnych gromadzący wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze zasypka (na dnie studni).
Słownik Źródło Krasowe:
Znaczenie Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za zasypka (na dnie studni).
Słownik Źródło Meteoryczne:
Znaczenie Źródło meteoryczne Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM zasypka (na dnie studni).

Czym jest Zasypka (na dnie studni znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: