Zasypka (na dnie studni co to jest
Co to jest Zasypka (na dnie studni). Wyjaśnienie Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej.

Czy przydatne?

Co to jest Zasypka (na dnie studni)

Definicja ZASYPKA (NA DNIE STUDNI): Zasypka (na dnie studni)
Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej albo → studni bezfiltrowej, w przeciwieństwie od → obsypki rozmieszczonej → w studni filtrowej wzdłuż części roboczej filtru.[AK].

Słownik Zatopienie Powierzchni Terenu:
Znaczenie powierzchni terenu Mechanizm i zdarzenie zalania powierzchni spowodowane na przykład poprzez osiadanie powierzchni albo zaniechanie odwodnienia. Z.p.t. bywa poprzedzane → podtopieniem terenu, a więc zasypka (na dnie studni).
Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych zasypka (na dnie studni).
Słownik Zawiesina; Suspensja:
Znaczenie suspensja Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być zasypka (na dnie studni).
Słownik Zwierciadło Wód Zawieszonych:
Znaczenie zawieszonych Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach (→ poziom wodonośny zawieszony) albo innych nieciągłych formach utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych w obrębie → strefy zasypka (na dnie studni).
Słownik Źródło Okresowe; Źródło Efemeryczne:
Znaczenie źródło efemeryczne Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne zasypka (na dnie studni).

Czym jest Zasypka (na dnie studni znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: