Zatopienie kopalni co to jest
Co to jest Zatopienie kopalni. Wyjaśnienie Wypełnienie wyrobiska wodą, niekiedy kurzawką. Dotyczy.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalni Zatopienie

Definicja ZATOPIENIE KOPALNI: Zatopienie kopalni
Wypełnienie wyrobiska wodą, niekiedy kurzawką. Dotyczy całej kopalni, jej części albo szybu. Może być przeprowadzone celowo, na przykład aby ugasić pożar albo przez wzgląd na likwidacją kopalni. Z.k. żywiołowe (awaryjne, nieprzewidziane) lub rozwija się bez pośpiechu, tak iż możliwe jest ewakuowanie załogi, sprzętu i maszyn, lub następuje gwałtownie (zatopienie katastrofalne). Przeciwieństwem z.k. jest odtopienie kopalni, które prowadzi się zazwyczaj krótko po awaryjnym z.k., a również niekiedy po dłuższym okresie czasu, który upłynął od z.k. związanego z jej likwidacją.[AK].

Słownik Zbiornik Wód Podziemnych; Wodozbiór, Zbiorowisko Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się zatopienie kopalni.
Słownik Zasoby Wzbudzone Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dodatkowa liczba wody w → bilansie wód podziemnych, jaką po stronie „dodatniej” można uwzględnić w razie, kiedy w konsekwencji eksploatacji wody i zdepresjonowania płytko zatopienie kopalni.
Słownik Zasoby Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Liczba wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w → zbiorniku wód podziemnych, →zlewni podziemnej albo zatopienie kopalni.
Słownik Zasilanie Lateralne; Zasilanie Boczne:
Znaczenie Zasilanie lateralne; zasilanie boczne Zasilanie → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego) poprzez wody podziemne sąsiedniego zbiornika znajdującego się w bezpośrednim kontakcie.[SK zatopienie kopalni.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK zatopienie kopalni.

Czym jest Zatopienie kopalni znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: