Zatopienie powierzchni co to jest
Co to jest Zatopienie powierzchni terenu. Wyjaśnienie Mechanizm i zdarzenie zalania powierzchni.

Czy przydatne?

Co to jest Terenu Powierzchni Zatopienie

Definicja ZATOPIENIE POWIERZCHNI TERENU: Zatopienie powierzchni terenu
Mechanizm i zdarzenie zalania powierzchni spowodowane na przykład poprzez osiadanie powierzchni albo zaniechanie odwodnienia. Z.p.t. bywa poprzedzane → podtopieniem terenu, a więc podniesieniem się zwierciadła wód podziemnych, utrudniającym, a nawet uniemożliwiającym dalsze normalne użytkowanie terenu ( na przykład budowlane, rolnicze). Przy podtopieniu powstają tereny podmokłe, podmokłości, a przy zatopieniu → zalewiska (ryc. 132). → Osuszanie terenu, →Przekształcenia antropogeniczne zlewni.[AK] Ryc. 132. Zatopienie powierzchni Z jest zazwyczaj poprzedzane podtopieniem P; strzałki wskazują na podnoszenie, wznoszenie się zwierciadła wody.

Słownik Zagrożenie Antropogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie antropogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i zatopienie powierzchni terenu.
Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych zatopienie powierzchni terenu.
Słownik Zasoby Sprężyste Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Liczba wody, jaka wyzwala się w wyniku wywołanego pomniejszenia ciśnienia piezometrycznego, objętościowego pomniejszenia porów. Rozmiar z.s.w.p. zależy między innymi od współczynnika zatopienie powierzchni terenu.
Słownik Źródło Termalne; Ź. Cieplicze, Ź. Ciepłe:
Znaczenie cieplicze, ź. ciepłe Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wody głębokiego krążenia infiltracyjne albo juwenilne o temperaturze przekraczającej 20ºC (ryc. 140). W zależności od warunków zatopienie powierzchni terenu.
Słownik Zasoby Wydobywalne:
Znaczenie złoża wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować zatopienie powierzchni terenu.

Czym jest Zatopienie powierzchni terenu znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: