Zatopienie powierzchni co to jest
Co to jest Zatopienie powierzchni terenu. Wyjaśnienie Mechanizm i zdarzenie zalania powierzchni.

Czy przydatne?

Co to jest Terenu Powierzchni Zatopienie

Definicja ZATOPIENIE POWIERZCHNI TERENU: Zatopienie powierzchni terenu
Mechanizm i zdarzenie zalania powierzchni spowodowane na przykład poprzez osiadanie powierzchni albo zaniechanie odwodnienia. Z.p.t. bywa poprzedzane → podtopieniem terenu, a więc podniesieniem się zwierciadła wód podziemnych, utrudniającym, a nawet uniemożliwiającym dalsze normalne użytkowanie terenu ( na przykład budowlane, rolnicze). Przy podtopieniu powstają tereny podmokłe, podmokłości, a przy zatopieniu → zalewiska (ryc. 132). → Osuszanie terenu, →Przekształcenia antropogeniczne zlewni.[AK] Ryc. 132. Zatopienie powierzchni Z jest zazwyczaj poprzedzane podtopieniem P; strzałki wskazują na podnoszenie, wznoszenie się zwierciadła wody.

Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK zatopienie powierzchni terenu.
Słownik Zbiornik Artezyjski:
Znaczenie → Zbiornik wód podziemnych gromadzący wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze zatopienie powierzchni terenu.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w zatopienie powierzchni terenu.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym zatopienie powierzchni terenu.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK zatopienie powierzchni terenu.

Czym jest Zatopienie powierzchni terenu znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: